Sa Thầy: Biểu dương già làng, người uy tín tiêu biểu năm 2021

36

12/11/2021 08:41

Ngày 11/11, huyện Sa Thầy tổ chức Hội nghị biểu dương già làng, người uy tín tiêu biểu năm 2021.


Trao tặng Giấy khen cho các già làng, người uy tín tiêu biểu năm 2021. Ảnh: ĐV

 

Trong năm qua, các già làng, người có uy tín trên địa bàn huyện Sa Thầy đã phát huy vai trò, trách nhiệm, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương; là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với người dân vùng đồng bào DTTS. Các già làng, người có uy tín nỗ lực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đại diện người có uy tín tham gia trao đổi kinh nghiệm hay, cách làm có hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi nếp nghĩ cách làm, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội…

Nhân dịp này, UBND huyện Sa Thầy trao tặng Giấy khen cho 13 già làng, người uy tín đã có thành tích tiêu biểu trong công tác tập hợp, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn năm 2021.

Đắc Vinh


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/sa-thay-bieu-duong-gia-lang-nguoi-uy-tin-tieu-bieu-nam-2021-21423.html