Phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” ở huyện Sa Thầy

0
65

25/08/2019 13:06

Những năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Sa Thầy phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh huyện Sa Thầy kết hợp giữa phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” với các phong trào thi đua yêu nước do tổ chức Hội Cựu chiến binh các cấp và chính quyền địa phương phát động nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, đem lại hiệu quả. Qua đó, Hội Cựu chiến binh huyện Sa Thầy phát động nhiều đợt, nhiều nội dung thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

Thông qua phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các cấp hội và cán bộ, hội viên. Phong trào hướng vào việc nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, hội viên, tích cực động viên cán bộ, hội viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Loading...

Ông Nguyễn Văn Sỹ – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Sa Thầy cho biết, Hội Cựu chiến binh huyện Sa Thầy có 1.103 hội viên, sinh hoạt ở 11 cơ sở hội tại 11 xã, thị trấn với 69 chi hội/74 thôn làng trên địa bàn toàn huyện. Để thực hiện hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” do cấp trên phát động, trong những năm qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Sa Thầy tích cực, gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào của địa phương như tham gia xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông…

Bên cạnh đó, các tổ chức cơ sở Hội Cựu chiến binh và hội viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết những vấn đề phức tạp, nhạy cảm ở cơ sở.

Trong 5 năm qua, các cán bộ, hội viên cựu chiến binh trên địa bàn huyện Sa Thầy tham gia hòa giải hàng chục vụ việc mâu thuẫn tại các địa phương. Nhiều cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, được cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân tin cậy. Trên từng cương vị công tác, hội viên cựu chiến binh không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ năng lực công tác; nhiều cán bộ, hội viên được tín nhiệm bầu làm trưởng thôn, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận ở các thôn làng…

Phong trào CCB gương mẫu đã trở thành động lực để hội viên CCB Sa Thầy vươn lên trong phát triển kinh tế. Ảnh: BC

 

Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, với ý chí tự lực, tự cường của người lính, Hội Cựu chiến binh huyện Sa Thầy đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Cựu chiến binh đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế”. Phong trào thi đua này không chỉ khơi dậy được ý thức tự lực, tự cường, tính năng động sáng tạo của các cấp hội và hội viên mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong thời bình của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Thông qua phong trào này, nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; trong đó có không ít hội viên là đồng bào DTTS mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để phát triển sản xuất, thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng kinh doanh, dịch vụ buôn bán… để cải thiện đời sống, tham gia giảm nghèo bền vững, không trông chờ ỷ lại Nhà nước. Qua đó, tỉ lệ hộ giàu, hộ khá trong hội viên cựu chiến binh trên địa bàn huyện tăng lên đáng kể.

Đáng chú ý đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế của hội viên sản xuất giỏi có thu nhập bình quân trên 500 triệu đồng/năm như các hội viên: Vũ Mạnh Khải, Hồ Xuân Trường, Đặng Quốc Cảnh (thị trấn Sa thầy); Phạm Văn Cầu, Phạm Phúc Sinh (xã Sa Bình); Phạm Văn Lực (xã Sa Nghĩa); Đoàn Văn Hồng, Nguyễn Xuân Hiệp (xã Sa Sơn)…

Các hoạt động tình nghĩa, hỗ trợ hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn vươn lên trong cuộc sống cũng luôn được các cấp Hội Cựu chiến binh quan tâm triển khai. Các cơ sở Hội Cựu chiến binh tự nguyện góp quỹ đồng đội (vốn xoay vòng) cho những hội viên khó khăn vay để làm vốn sản xuất, với tổng số quỹ có hiện nay trên 265 triệu đồng. Nhờ sử dụng vốn vay đúng mục đích nên đã góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, tạo được nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả, tăng thu nhập cho cán bộ, hội viên; qua đó có 66 hộ gia đình hội viên thoát nghèo. Các cơ sở hội còn thường xuyên tổ chức thăm hỏi hội viên khi ốm đau hoạn nạn khó khăn, nhiều hội viên đã bỏ tiền chính sách được hưởng để mua quà thăm các cháu bị nhiễm chất độc da cam, động viên các cháu học sinh khuyết tật vượt khó, học giỏi… 

Thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Sa Thầy gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, tích cực vận động hội viên và nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các tổ chức cơ sở hội tích cực tham gia vận động nhân dân hiến đất, hiến cây, hiến kế, hiến công trong xây dựng và chỉnh trang nông thôn mới; xây dựng chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; bảo vệ các tuyến đường nông thôn mới xanh – sạch – đẹp…

Với những kết quả đạt được, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” trên địa bàn huyện Sa Thầy đang góp phần nâng cao đời sống cho hội viên, thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Qua đó, tạo tiền đề để Hội Cựu chiến binh huyện Sa Thầy có nhiều đóng góp hơn nữa trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh ở địa phương…      

Bảo Châu

Đi tới nguồn bài viết

Loading...