Phát huy vai trò già làng trong cộng đồng

0
110

[Tin Kon Tum] –


09/04/2019 13:01


​Với đồng bào DTTS ở Tây Nguyên nói chung, ở tỉnh Kon Tum nói riêng, vai trò của già làng là rất lớn. Ở tỉnh ta, Sa Thầy là huyện biên giới, đồng bào DTTS chiếm 57% dân số, đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng người dân đoàn kết một lòng, góp sức xây dựng quê hương. Trong những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền huyện Sa Thầy luôn phát huy vai trò tích cực của các già làng và những người có uy tín tại địa phương trong tuyên truyền vận động người dân vươn lên xóa đói giảm nghèo, góp phần vào phát triển kinh tế- xã hội…

Hiện nay, huyện Sa Thầy có 76 già làng, trong đó có 37 già làng tiêu biểu của 42 thôn làng đồng bào DTTS. Trong những năm qua các già làng trên địa bàn huyện Sa Thầy luôn mẫu mực, đi đầu trong các phong trào thi đua “Xây dựng thôn làng no ấm, hạnh phúc”.

Loading...

Nhận thức rõ vai trò của già làng trong cộng đồng, UBND huyện Sa Thầy quan tâm chỉ đạo các địa phương cơ sở và các phòng, ban chuyên môn của huyện nghiêm túc thực hiện việc phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS vào việc tuyên truyền vận động người dân địa phương phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa cộng đồng, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội của địa phương. Đồng thời, quan tâm thực hiện các chính sách đối với già làng và người uy tín trong đồng bào DTTS.

Hàng năm, huyện Sa Thầy tổ chức thăm hỏi, tặng quà trong các dịp lễ, tết; thăm hỏi, hỗ trợ vật chất và tinh thần trong lúc ốm đau; cung cấp thông tin, báo chí; tổ chức cho già làng, người có uy tín tham quan, học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế – xã hội; biểu dương, khen thưởng kịp thời các vị già làng, người uy tín có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng, củng cố, giữ gìn khối đại đoàn kết các dân tộc, tham gia giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội…

Đáp lại sự quan tâm của chính quyền địa phương, bằng uy tín, kinh nghiệm và hiểu biết của mình, các già làng trên địa bàn huyện Sa Thầy luôn tích cực vận động bà con trong các thôn, làng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận các cấp phát động. Đồng thời, các già làng là cầu nối quan trọng trong việc chuyển tải tâm tư nguyện vọng của đồng bào DTTS đến với các cấp ủy đảng, chính quyền.

Với ý thức tham gia xây dựng cộng đồng, các già làng, người có uy tín trên địa bàn huyện Sa Thầy luôn đi đầu trong công tác vận động, hướng dẫn đồng bào DTTS tham gia phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội; gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình; đồng thời vận động xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng – an ninh tại địa phương…

Nhiều gương điển hình của các già làng, người có uy tín trên địa bàn huyện Sa Thầy tham gia tích cực vào công tác xã hội, đóng góp hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, được chính quyền các cấp ghi nhận và cộng đồng xã hội tôn vinh, người dân quý mến, học tập và làm theo…

Một trong những tấm gương điển hình đó mà chúng tôi được tiếp xúc, trò chuyện là già A Chiêu. Hơn 10 năm qua, với vai trò, trách nhiệm của một già làng, già A Chiêu ở thôn Khúc Na (xã Sa Bình) có những đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của địa phương. Hàng ngày, già A Chiêu thường xuyên đến từng nhà, gặp gỡ mọi người để lắng nghe tâm tư, tình cảm của từng người dân trong thôn và thông qua đó vận động, tuyên truyền, giải đáp khúc mắc của người dân trong thôn.

Trong các buổi họp thôn, già làng A Chiêu tuyên truyền đến bà con các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan đến đồng bào DTTS. Già đưa ra những bằng chứng thuyết phục về sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào các DTTS; vận động bà con giữ gìn an ninh trật tự, không nghe theo lời kẻ xấu xúi giục; hướng dẫn bà con trong làng chăm lo lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn vệ sinh môi trường, không sinh con thứ 3, xóa bỏ các hủ tục, mê tín dị đoan.

Già làng A Chiêu cho biết: Thôn Khúc Na có 140 hộ với 507 khẩu, 100% là người DTTS, đa phần là dân tộc Xơ Đăng (nhóm Hà Lăng). Mình là già làng, nên làm việc gì mình cũng phải đi trước để mọi người noi theo. Nhờ kiên trì vận động và nói phải đi đôi với làm, mọi việc mình gương mẫu làm trước nên dần dần mọi người dân trong thôn nghe và làm theo…Nhờ kiên trì vận động, nói đi đôi với làm nên già làng A Chiêu luôn được bà con thôn Khúc Na nghe và làm theo. Ảnh: Đ.V

 

Một điển hình khác trong các già làng của địa phương là già A Khuynh ở làng Kleng (thị trấn Sa Thầy). Dù đã ở tuổi xưa nay hiếm (88 tuổi), nhưng già A Khuynh vẫn chưa ngừng nghỉ công việc tuyên truyền, vận động đồng bào đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân và tích cực tham gia giám sát quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Là người có uy tín trong cộng đồng, già A Khuynh luôn xông xáo, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào tham gia giám sát giữa việc nói và làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Không chỉ có già làng A Chiêu, A Khuynh, mà nhiều già làng tiêu biểu khác ở Sa Thầy luôn là những tấm gương đi đầu trong các phong trào quần chúng ở các thôn làng như: A Gih (làng Kà Đừ, thị trấn Sa Thầy); A Linh (thôn Đăk Đe, xã Rờ Kơi); A Káo (làng Trấp, xã Ya Tăng); A Bình (làng Rẽ, xã Mô Rai); A In (làng O, xã Ya Xiêr); A Blong, A Líu (xã Mô Rai)…

Thực tế cho thấy, việc phát huy tốt vai trò của già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc ở Sa Thầy thời gian qua đem đến hiệu quả tích cực trên mọi lĩnh vực. Chính đội ngũ các già làng, người có uy tín trong cộng đồng là “cánh tay đắc lực” trong việc tham gia kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên ở cơ sở; đồng thời, hoạt động của họ đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Ông Trần Văn Thạnh – Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Sa Thầy khẳng định: Đội ngũ già làng, người có uy tín trên địa bàn Sa Thầy đã và đang đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân. Họ là những hạt nhân tích cực, góp phần thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trong cộng đồng dân cư.

Hy vọng rằng, trong thời gian tới, các già làng ở huyện Sa Thầy tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và sự tín nhiệm của bà con các thôn làng, không ngừng nỗ lực vận động bà con đồng bào DTTS trên địa bàn huyện phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng thôn, làng ngày càng phát triển…

Đắc Vinh

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Loading...