Phát huy vai trò già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS

44

baokontum.com.vn

08/10/2023 17:04

Là tỉnh miền núi, biên giới với 43 dân tộc sinh sống, trong đó có 7 DTTS tại chỗ và đồng bào DTTS chiếm 54% dân số, việc phát huy vai trò của già làng, người có uy tín luôn được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh ta chú trọng. Qua đó, nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận và các thành viên phát động.

161716%C4%91%E1%BB%99i%20ng%C5%A9%20gi%C3%A0%20l%C3%A0ng,%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20uy%20t%C3%ADn%20g%C3%B3p%20ph%E1%BA%A7n%20g%C3%ACn%20gi%E1%BB%AF%20b%C3%ACnh%20y%C3%AAn%20th%C3%B4n%20l%C3%A0ng

Đội ngũ già làng, người có uy tín góp phần gìn giữ bình yên thôn làng. Ảnh: PN

 

Trong giai đoạn năm 2018-2023, trên địa bàn tỉnh có 4.426 lượt người có uy tín được bình xét, công nhận. Riêng năm 2023, toàn tỉnh có 634 người được công nhận là người có uy tín trong đồng bào DTTS. Trong đó, già làng 225 người; trưởng dòng họ, tộc trưởng 4 người; trưởng thôn 94 người; cán bộ hưu trí 61 người; chức sắc tôn giáo 30 người; thầy mo, thầy cúng 1 người; nhân sỹ, trí thức 2 người; sản xuất, kinh doanh giỏi 65 người; trưởng ban công tác mặt trận thôn 78 người; thành phần khác 182 người.

Thực tế cho thấy, đây là những người tiêu biểu, có phạm vi ảnh hưởng và sức lan tỏa trong cộng đồng. Tuy có nguồn gốc xuất thân, trình độ học vấn khác nhau nhưng hầu hết đều có một điểm chung đó là những người được cộng đồng tôn vinh, kính phục, bầu chọn và lấy đó làm tấm gương để học tập noi theo.

Già làng A Phênh ở thôn Tu Mơ Rông (xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông) là một trong những già làng, người có uy tín đã được các cấp, các ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Để đạt được những kết quả đó, già làng A Phênh đã không ngừng nỗ lực vươn lên để vượt qua đói nghèo, lạc hậu. Dân làng Tu Mơ Rông luôn cảm phục, biết ơn già vì không chỉ là người tiên phong trong việc xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp (làm lúa nước, trồng dược liệu) mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình mà còn tận tình giúp đỡ  bà con trong làng cùng học tập, làm theo. Nói được, làm được nên già A Phênh có tác động tích cực đến bà con dân làng, trở thành chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Già A Phênh cho biết, mỗi khi làng có công việc chung, già đều đứng ra lo toan, sắp xếp, dưới sự chỉ đạo của già, người dân trong làng từ lớn đến nhỏ đều thực hiện theo. Trong thôn có vụ mâu thuẫn, xích mích, khi biết tin già đều đến tìm hiểu, phân tích phải trái để hòa giải các mối quan hệ.

Già A Phênh chỉ là một trong số rất nhiều già làng, người có uy tín trong vùng ĐBDTTS trên địa bàn tỉnh, tiêu biểu như ông A Jar, làng Plei Đôn, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum; ông A Prữih ở thôn Kon Mơ Nay Sơ Lam 1, (thành phố Kon Tum);  ông A Do, thôn Bung Kon, xã Đăk Plô (huyện Đăk Glei); bà Y Hai, thôn Đăk Xia 1, xã Ngọc Lây (huyện Tu Mơ Rông). Đây là những người được cộng đồng khu dân cư bầu chọn, là người gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Các già làng, người có uy tín trên địa bàn tỉnh còn tích cực tuyên truyền, vận động dân làng định canh, định cư, phát triển sản xuất, vươn lên xóa đói giảm nghèo; thực hiện nếp sống văn minh, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ các hủ tục, xây dựng khu dân cư lành mạnh, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, luôn nêu cao cảnh giác, đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia hoà giải những bất bình, mâu thuẫn trong nội bộ khu dân cư. Bằng uy tín của mình, không ít già làng, người có uy tín ở các thôn, làng trên địa bàn tỉnh đã vận động, thuyết phục những người lầm đường, lạc lối trở về với cuộc sống cộng đồng.

Như ở huyện nghèo Tu Mơ Rông,  đồng bào DTTS chiếm 96,64% dân số trên địa bàn huyện, chủ yếu là dân tộc Xơ Đăng. Tất cả 86 thôn, làng của 11 xã trên địa bàn huyện đều có già làng, trưởng thôn, người có uy tín. Theo ông Võ Trung Mạnh – Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, đội ngũ già làng, người có uy tín, trưởng thôn trên địa bàn huyện có nhiều đóng góp cùng các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân. Đặc biệt là vận động đồng bào không tin và không nghe theo kẻ xấu kích động, xúi giục chống phá chế độ, phá hoại chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước. Hằng năm huyện đều tổ chức gặp mặt, tuyên dương và riêng năm 2023 này, huyện đã tiến hành gặp mặt, biểu dương, khen thưởng 100 già làng, trưởng thôn, người có uy tín vì có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của huyện.

161904INGGIL~3

Đội ngũ già làng, người có uy tín góp phần tích cực cùng đồng bào dân tộc Xơ Đăng ở Tu Mơ Rông gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Ảnh: PN

 

Với vai trò, trách nhiệm của mình, đội ngũ già làng, người có uy tín trên địa bàn tỉnh là cầu nối đắc lực giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân.  Đặc biệt, triển khai thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, các  già làng, người uy tín trên địa bàn tỉnh đã phát huy được vai trò trong tuyên truyền, gương mẫu đi đầu, vận động nhân dân tham gia. Qua đó, góp phần xây dựng được các mô hình tiêu biểu, xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống của đại bộ phận đồng bào các dân tộc được nâng cao; tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn được giữ vững và ổn định.                

Phúc Nguyên


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/phat-huy-vai-tro-gia-lang-nguoi-co-uy-tin-trong-vung-dong-bao-dtts-33139.html