Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ

33

baokontum.com.vn

17/12/2022 06:08

Thời gian qua, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) luôn nỗ lực tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) để góp phần vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tỉnh.

Nâng cao chất lượng thông tin, phổ biến kiến thức KH&CN

Ông  Lê Văn Hùng- Phó Chủ tịch Liên hiệp hội cho biết: “Trong năm qua, Liên hiệp hội và các hội thành viên đã phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức KHCN để tham gia vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về KH&CN; chuyển giao công nghệ mới; thúc đẩy việc ứng dụng các thành tựu tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất và đời sống”.

Liên hiệp hội và các hội thành viên đã tích cực phối hợp với các sở, ngành triển khai các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành, tổ chức hội thảo, nói chuyện khoa học chuyên đề… cho hội viên và cán bộ, nhân dân ở cơ sở, cũng như đã tích cực tham gia nhiều cuộc hội thảo khoa học do các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức.

Ông Nguyễn Minh Toàn- Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp cho hay: “Là Hội thành viên của Liên hiệp hội, năm 2022 Hiệp Hội Doanh nghiệp đã triển khai nhiều hoạt động để bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm quản trị, quản lý doanh nghiệp và nghiệp vụ chuyên môn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, vận động hội viên triển khai phong trào thi đua yêu nước hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.


Đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao ứng dụng KHCN về cơ sở. Ảnh: Q.M

 

Ngoài triển khai cho các hội thành viên thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, phổ biến kiến thức, năm 2022, Liên hiệp hội đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp phát triển các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới”; “Dồn đổi, tích tụ đất đai để xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh”; “Bảo đảm sinh kế và ổn định cuộc sống người dân vùng tái định cư lòng hồ thủy điện góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh” và tổ chức tập huấn “Mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng đã được giao để tạo sinh kế cho cộng đồng các DTTS góp phần ổn định đời sống người dân và quản lý bảo vệ rừng”.

Công tác thông tin, tuyên truyền của Liên hiệp hội không chỉ dừng lại ở đó mà còn thông qua bản tin “Khoa học kỹ thuật và đời sống”, Trang thông tin điện tử tổng hợp của Liên hiệp hội, tờ rơi, triển lãm, hội nghị, các phương tiện thông tin đại chúng, từ đó, cũng giúp cho hoạt động thông tin tuyên truyền của Hội thi sáng tạo kỹ thuật; Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng; hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội ngày một được lan tỏa và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Đẩy mạnh hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội

Ông Đặng Thanh Long – Chủ tịch Liên hiệp hội cho biết: “Trong năm qua, hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội có nhiều đổi mới và đi vào chiều sâu, thông qua hoạt động này đã thể hiện trách nhiệm xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN tham gia đóng góp trí tuệ vào chủ trương, chính sách và các đề án lớn, quan trọng của tỉnh”.

Trên cơ sở quy định được ban hành, trong năm 2022, Liên hiệp hội tỉnh đã chủ động lựa chọn các đề án có tính chất trọng điểm, đa ngành để thực hiện tư vấn, phản biện. Trong đó phải kể đến Đề án “Phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”; Đề án “Xây dựng đội ngũ trí thức người DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”; Đề án “Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025”; Đề án “Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050”.

Ông Nguyễn Đình Giáp – Chủ tịch Hội Thủy lợi cho biết: “Ngoài việc tham gia tích cực các hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội, Hội Thủy lợi còn triển khai đề xuất cùng với ngành nông nghiệp về quản lý tài nguyên nước, quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, tư vấn, phản biện thiết kế các công trình thủy lợi có ảnh hưởng đến sự biến đổi của khí hậu; tham gia phản biện các dự án thủy lợi và nước sinh hoạt. Cùng với đó còn trực tiếp tham gia với các đơn vị tư vấn thiết kế các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh”.

“Thời gian tới Liên hiệp hội tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí tổ chức chính trị-xã hội của giới trí thức KH&CN, giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN của tỉnh nhà, góp phần đưa khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội; đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, gắn kết các hội thành viên; hỗ trợ đơn vị trực thuộc và các hội thành viên trong hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị” – ông Đặng Thanh Long cho biết thêm.   

Quang Mạnh


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/phat-huy-suc-sang-tao-cua-doi-ngu-tri-thuc-khoa-hoc-va-cong-nghe-27491.html