Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum: Trao bằng tốt nghiệp đại học đợt 1 năm 2022

8

baokontum.com.vn

24/09/2022 20:00

Chiều 24/9, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học đợt 1 năm 2022 cho 231 sinh viên thuộc khóa K11 (2017-2022) và khóa K12 (2018-2022).


Trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên. Ảnh: ĐT

 

Đây là các khóa đào tạo trọng điểm, nằm trong kế hoạch phát triển nguồn nhân lực chung của tỉnh Kon Tum, khu vực Tây Nguyên, vùng phụ cận và các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia giai đoạn 2016-2020 và 2021-2025, thuộc các ngành: Kỹ thuật điện, kỹ thuật xây dựng, công nghệ thông tin, giáo dục tiểu học, luật kinh tế, quản trị kinh doanh, kinh doanh nông nghiệp, kế toán, tài chính ngân hàng, kinh tế phát triển và quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Giai đoạn 2017-2022, Phân hiệu đã đào tạo 11 ngành trình độ đại học, trong đó đào tạo chính quy 11 ngành và đào tạo vừa làm vừa học 1 ngành. Tổng số sinh viên tốt nghiệp đúng hạn là 231/324 sinh viên theo học (trong đó, có 68 lưu học sinh đến từ các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia). Trong các sinh viên tốt nghiệp, có 13 sinh viên xếp loại học tập xuất sắc, 35 sinh viên xếp loại học tập giỏi, 137 sinh viên xếp loại học tập khá…

185105Khen%20th%C6%B0%E1%BB%9Fng%20cho%20c%C3%A1c%20sinh%20vi%C3%AAn%20%C4%91%E1%BA%A1t%20th%C3%A0nh%20t%C3%ADch%20cao%20trong%20h%E1%BB%8Dc%20t%E1%BA%ADp%20v%C3%A0%20r%C3%A8n%20luy%E1%BB%87n.
Khen thưởng các sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Ảnh: ĐT

 

Nhân dịp này, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum khen thưởng 17 sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Đức Thành

 


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/phan-hieu-dai-hoc-da-nang-tai-kon-tum-trao-bang-tot-nghiep-dai-hoc-dot-1-nam-2022-26411.html