Phản ánh đầy đủ nguyện vọng của cử tri

62

01/03/2021 13:02

Ông A Pớt – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết: Với vai trò đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, Đoàn ĐBQH tỉnh luôn cố gắng trong việc lắng nghe, thu thập, tiếp thu, xử lý các ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh đến Quốc hội và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, thông qua TXCT, các vị ĐBQH đã cung cấp cho cử tri nhiều thông tin ở tầm vĩ mô, giải đáp nhiều kiến nghị, thắc mắc của cử tri, qua đó tạo niềm tin cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tại các hội nghị TXCT của Đoàn ĐBQH tỉnh có khoảng 17.500 lượt cử tri tham dự với đầy đủ các thành phần đại diện cho cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể; nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang ở địa phương; các cơ quan truyền thông của Trung ương và địa phương. Tại đây, ĐBQH tỉnh đã báo cáo với cử tri về nội dung, chương trình và kết quả của các kỳ họp; đồng thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mà Quốc hội thông qua, cho ý kiến, động viên cử tri chấp hành pháp luật, nghị quyết của Quốc hội; thông qua kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri của Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và UBND tỉnh; nghe và tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của cử tri về những vấn đề thuộc nội dung, chương trình kỳ họp và kiến nghị của cử tri với Trung ương, với tỉnh.

Phản ánh đầy đủ nguyện vọng của cử tri
Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô. Ảnh: H.N

Sau các kỳ họp Quốc hội, Đoàn ĐBQH đã báo cáo kết quả kỳ họp và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại các kỳ họp HĐND tỉnh, trên Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để kịp thời chuyển tải các nghị quyết của Quốc hội tới các cấp, các ngành nhằm giúp cho địa phương hoạch định, quyết định mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong các năm.

Qua hoạt động TXCT, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chuyển tới 19 cơ quan nhà nước, tổ chức ở Trung ương 55 ý kiến, kiến nghị và chuyển tới UBND tỉnh, các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh 64 ý kiến, kiến nghị về công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật của nhà nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh mà cử tri quan tâm như: Chế độ, chính sách đối với dân tộc miền núi, hộ nghèo, bảo trợ xã hội; với cán bộ, công chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người có công với cách mạng, các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các công trình thủy điện; chính sách đổi mới, phát triển tại các nông-lâm trường quốc doanh; công tác địa giới hành chính…

Sau khi chuyển các ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh đến các cơ quan, tổ chức ở Trung ương thông qua Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh thường xuyên theo dõi việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Vấn đề nào chậm được giải quyết, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ lựa chọn để chất vấn bằng văn bản hoặc chất vấn trực tiếp các bộ trưởng, hoặc trưởng ngành tại các kỳ họp Quốc hội.

Nhờ đó, đến nay, các cơ quan nhà nước, tổ chức ở Trung ương đã trả lời 47/55 ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh. Trong đó, giải thích, giải trình, cung cấp thông tin tình hình thực hiện các chính sách với cử tri 28 ý kiến, kiến nghị; tiếp thu và đang nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách hoặc triển khai tổ chức thực hiện giải quyết trong thời gian tới 15 ý kiến, kiến nghị. Đồng thời, đã nghiên cứu giải quyết về sửa đổi, bổ sung các quy định, chính sách, triển khai tổ chức thực hiện 4 ý kiến, kiến nghị; còn 8 kiến nghị hiện đang nghiên cứu. Riêng UBND tỉnh đã trả lời 50/64 ý kiến, kiến nghị của cử tri, còn 14 kiến nghị đang nghiên cứu.

Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ 2016-2021, Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV đã có nhiều đổi mới trong hoạt động TXCT, qua đó tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với Quốc hội, với các ngành chức năng của Trung ương và địa phương về các vấn đề phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh mà cử tri đặc biệt quan tâm. Trong đó, Đoàn ĐBQH tỉnh thường xuyên duy trì các hoạt động TXCT trên địa bàn tỉnh, thông qua đó để giữ mối liên hệ khăng khít với cử tri; kịp thời truyền đạt, trao đổi, cung cấp thông tin, xử lý các ý kiến, kiến nghị, các vấn đề bức xúc của cử tri.

“Nhìn chung, các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đã được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp đầy đủ, kịp thời để báo cáo lên Quốc hội, góp phần vào sự thành công của mỗi kỳ họp Quốc hội, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, đồng thời góp phần vào việc xây dựng quê hương Kon Tum ngày càng phát triển”- ông A Pớt khẳng định.

Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đến nay, Ðoàn đại biểu Quốc hội (ÐBQH) tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQ, Thường trực HÐND, UBND các cấp và các đơn vị hữu quan trên địa bàn tỉnh tổ chức 19 đợt tiếp xúc cử tri (TXCT) tại 195 điểm thuộc 102/102 xã, phường, thị trấn; 10 trung tâm huyện, thành phố; cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.

Hà Nguyên


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/phan-anh-day-du-nguyen-vong-cua-cu-tri-17977.html