PAPI và cải cách hành chính

18

baokontum.com.vn

23/05/2022 06:04

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam mới đây đã tổ chức công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (gọi tắt là chỉ số PAPI) năm 2021. Theo đó, Kon Tum đạt 39.895 điểm (trên thang điểm từ 10-80 điểm), xếp thứ 54, thuộc nhóm 15 tỉnh đạt điểm thấp nhất (khu vực Tây Nguyên có 3/5 tỉnh thuộc nhóm đạt điểm thấp nhất), giảm so với năm 2020 (năm 2020, Kon Tum đạt 41.62 điểm).

1. Chỉ số PAPI bao gồm 8 chỉ số lĩnh vực nội dung: Tham gia của người dân cấp cơ sở; Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương; Trách nhiệm, giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công; Quản trị môi trường; Quản trị điện tử.

Theo đó, năm 2021, ở chỉ số lĩnh vực nội dung “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở”, tất cả các tỉnh, thành trong cả nước chỉ đạt dưới 6 điểm trên thang điểm từ 1-10, trong đó Kon Tum đạt 4.49 điểm; nội dung “Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương” đạt 4.75 điểm;  nội dung “Trách nhiệm, giải trình với người dân” đạt 4.10 điểm; nội dung “Kiểm soát tham nhũng trong lĩnh vực công” đạt 6.18 điểm; nội dung “Thủ tục hành chính công” đạt 6.85 điểm; nội dung “Cung ứng dịch vụ công” đạt 7.56 điểm; nội dung “Quản trị môi trường” đạt 3.31 điểm; nội dung “Quản trị điện tử” đạt 2.65 điểm.

Cũng theo thống kê, tỉ lệ thay đổi điểm ở 7 chỉ số lĩnh vực nội dung PAPI qua hai năm 2020-2021 (% điểm số thay đổi năm 2021 so với năm 2020, trong đó thay đổi ở mức ±5% điểm trở lên được xem là có ý nghĩa thống kê) thì Kon Tum có tới 4 lĩnh vực sụt giảm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở giảm 8.88, Công khai trong việc ra quyết định ở địa phương giảm 8.37, Trách nhiệm giải trình với người dân giảm 13.01, Quản trị điện tử giảm 9.36; có 3 lĩnh vực thể hiện sự “dậm chân tại chỗ”: Kiểm soát tham nhũng trong lĩnh vực công 2.04, Cung ứng dịch vụ công 2.24, Quản trị môi trường 4.68.

Nhìn chung, điểm số các chỉ số lĩnh vực nội dung của Kon Tum năm 2021 đều nằm trong nhóm tỉnh đạt điểm trung bình thấp và thấp nhất. Cụ thể, có 4 lĩnh vực nội dung thuộc nhóm trung bình thấp: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở, Cung ứng dịch vụ công, Quản trị môi trường, Quản trị điện tử và 4 lĩnh vực nội dung thuộc nhóm thấp nhất: Công khai minh bạch, Trách nhiệm giải trình với người dân, Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, Thủ tục hành chính công. Trong khi đó năm 2020, Kon Tum đã có 1 lĩnh vực nội dung xếp vào nhóm tỉnh có điểm số cao nhất là Cung ứng dịch vụ công; 2 lĩnh vực nội dung là Tham gia của người dân cấp cơ sở và Quản trị điện tử được xếp vào nhóm tỉnh có điểm trung bình cao.

2. Liên quan xuyên suốt các lĩnh vực cấu thành chỉ số PAPI là cải cách hành chính. Đặc biệt, trong 8 chỉ số lĩnh vực nội dung thì chỉ số lĩnh vực nội dung “Thủ tục hành chính công” (gồm: Chứng thực/xác nhận; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Thủ tục hành chính cấp xã, phường) – được nhiều người đặt kỳ vọng có những cải cách, đổi mới thì lại giảm điểm số so với năm 2020 (năm 2020 đạt 7.26 điểm). Tương tự, chỉ số lĩnh vực nội dung Cung ứng dịch vụ công (gồm: Y tế công lập; Giáo dục tiểu học công lập; Cơ sở hạ tầng căn bản; An ninh trật tự) năm 2020 đạt 7.39 điểm, thuộc nhóm tỉnh đạt mức điểm cao nhất (nhóm 1) thì năm 2021 dù tăng về mặt điểm số (7.56 điểm) nhưng lại giảm xuống nhóm tỉnh đạt điểm trung bình thấp (nhóm 3).

Như vậy, có thể thấy, cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và công chức, công vụ phải cần được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, lâu dài nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân và cải thiện Chỉ số PAPI nói riêng cũng như các chỉ số đo mức độ hài lòng khác như CPI, PAR INDEX nói chung.


Thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, hệ thống hội nghị trực tuyến được tỉnh triển khai phục vụ đắc lực công tác chỉ đạo, điều hành. Ảnh: NP

 


Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả công vụ. Ảnh: NP

 

Thời gian qua, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng nhanh, gọn, hiện đại, hiệu quả. Các thủ tục hành chính được công khai, rút ngắn thời gian. Phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp dân, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến quan hệ công tác chu đáo hơn…

Tuy nhiên, phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, những kết quả đã được vẫn chưa theo kịp tiến trình phát triển kinh tế, xã hội. Vẫn còn những điểm, những lĩnh vực chưa được các doanh nghiệp, người dân hài lòng – mà biểu hiện cụ thể là các chỉ số đo sự hài lòng như CPI, PAPI năm 2021 đều sụt giảm về điểm số lẫn thứ hạng. Đây là kết quả tất yếu của tình trạng thiếu sự quyết liệt trong chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền thực hiện công tác cải cách hành chính của một số lãnh đạo đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, một số đơn vị, địa phương vẫn còn sai sót, trễ hẹn trong việc giải quyết hồ sơ; một số đơn vị không thực hiện nghiêm túc việc theo dõi, kết thúc hồ sơ trên Hệ thống một cửa điện tử kịp thời so với bản giấy khi đã có kết quả giải quyết. Cùng với đó, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, chưa đáp ứng kịp nhu cầu triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung ngày càng được mở rộng của tỉnh; nguồn nhân lực đảm nhận việc triển khai, tổ chức vận hành các hệ thống thông tin còn mỏng và yếu, đặc biệt ở cấp huyện, cấp xã…

Trải qua 13 năm triển khai (từ năm 2009 đến nay), chỉ số PAPI như một “tấm gương” để các địa phương “soi chiếu” chung về hiệu quả công tác điều hành và cung ứng dịch vụ công. Bởi vậy, từ thứ hạng, điểm số vừa được công bố, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh cần rà soát lại, xác định những vấn đề cần ưu tiên giải quyết trong thời gian trước mắt và trung hạn, trong đó tăng cường cải cách hành chính, tập trung đề ra giải pháp hiệu quả nhằm đổi mới phương thức phục vụ, cải thiện mức độ hài lòng của người dân. 

Nguyên Phúc


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/papi-va-cai-cach-hanh-chinh-23888.html