Ngôi nhà chung của những người làm báo

23

26/10/2020 06:08

Với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, Hội Nhà báo tỉnh trở thành mái nhà chung để các hội viên, nhà báo trên địa bàn tỉnh cùng gắn bó, chia sẻ tâm tư, tình cảm, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, động viên nhau cùng vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù đã 2 lần thay đổi nhân sự Thường trực Hội nhưng Hội Nhà báo tỉnh đã không ngừng nỗ lực, phát huy vai trò, chủ động, linh hoạt đổi mới phương thức hoạt động và đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, xác định công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh có ý nghĩa hết sức quan trọng, phát huy tốt vai trò của một tổ chức chính trị – xã hội nghề nghiệp, Thường trực Hội đã chỉ đạo các chi hội rà soát danh sách hội viên, tập trung kiện toàn, sáp nhập một số chi hội theo hướng tinh gọn, hiệu quả (Chi hội Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch sáp nhập với Chi hội Sở Thông tin và Truyền thông; Chi hội các huyện, thành phố sáp nhập với Chi hội Văn phòng Hội).

Cùng với chú trọng phát triển hội viên mới trong các cơ quan báo chí, Hội cũng kiên quyết xóa tên các hội viên vi phạm Điều lệ Hội. Cụ thể, trong nhiệm kỳ, đã đề xuất Hội Nhà báo Việt Nam xét kết nạp mới 20 hội viên, nâng tổng số hội viên Hội Nhà báo Việt Nam đang sinh hoạt tại 5 chi hội và 2 câu lạc bộ Nhà báo trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh lên 118 hội viên (trong đó trên 94% hội viên có trình độ đại học và trên đại học); chuyển sinh hoạt  cho 18 hội viên, tiếp nhận 1 hội viên và đang đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam xóa tên 7 hội viên do vi phạm Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam.


Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: M.T

 

Hội viên Hà Lê Na-Chi hội Báo Kon Tum chia sẻ: Được trở thành hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, tham gia vào các hoạt động của Hội, những hội viên trẻ như tôi có cơ hội được giao lưu, học hỏi, chia sẻ với các đồng nghiệp để nâng cao nghiệp vụ, làm tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Nhìn chung, mối quan hệ giữa Hội và các chi hội, câu lạc bộ trực thuộc ngày càng gắn bó, hoạt động của các chi hội và câu lạc bộ trực thuộc đi vào nề nếp, đúng quy định của Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam. Trong đó, hội viên Chi hội Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và Chi hội Báo Kon Tum chiếm số lượng lớn, là lực lượng nòng cốt trong hoạt động nghiệp vụ báo chí và tham gia tích cực các hoạt động, phong trào thi đua của Hội Nhà báo tỉnh.

Để nâng cao chất lượng hội viên, Hội Nhà báo tỉnh đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên. Hàng năm, Hội xây dựng kế hoạch, định hướng các chi hội, câu lạc bộ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”… Đồng thời, thường xuyên phối hợp với lãnh đạo cơ quan báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trong tỉnh quan tâm bồi dưỡng chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, hội viên, nhà báo.

Hội đã chủ động phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, có hiệu quả với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức giao ban báo chí định kỳ, họp báo chuyên đề, quản lý hội viên, các văn phòng đại diện và phóng viên thường trú trên địa bàn.

Trong nhiệm kỳ, cán bộ, hội viên Hội Nhà báo tỉnh đã tích cực tham gia các phong trào thi đua Cụm các hội nhà báo khu vực Tây Nguyên như: Liên hoan Tiếng hát Người làm báo, Hội thảo, Hội thao báo chí khu vực… đạt được nhiều kết quả cao. Qua các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao đã góp phần tập hợp, cổ vũ, động viên, khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần hăng say lao động sáng tạo, thắt chặt tình đoàn kết giữa hội viên các chi hội, câu lạc bộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm của Hội.

Hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực nghiệp vụ

Nhằm tạo phong trào thi đua, kích thích hội viên, nhà báo sáng tạo có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Nhà báo tỉnh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cho hội viên nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Trước hết phải kể đến 2 chương trình được Hội xác định trọng tâm, xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ là Đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 650/QĐ -TTg ngày 25/ 4/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Giải Báo chí tỉnh Kon Tum được tổ chức hằng năm. Với việc triển khai khoa học, xây dựng kế hoạch cụ thể, qua các năm, tác phẩm dự thi của hội viên ngày càng nhiều về số lượng, nâng cao về chất lượng, thể hiện sự đầu tư đầy tâm huyết và công sức trong từng tác phẩm, không còn tình trạng lặp lại đề tài sau mỗi mùa giải như trước. Cụ thể, đối với Đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, từ năm 2016 -2019 Hội đã xét duyệt, nghiệm thu 79 tác phẩm báo chí chất lượng cao của 44 tác giả, 12 nhóm tác giả của các loại hình: Báo in, Báo điện tử, Phát thanh, Truyền hình, Ảnh báo chí và tổng kinh phí thực hiện và hỗ trợ cho tác giả, nhóm tác giả là 355 triệu đồng. Đối với Giải Báo chí tỉnh Kon Tum, trong bốn lần thực hiện, Hội đồng Giải báo chí tỉnh đã tuyển chọn 102 tác phẩm xuất sắc của các loại hình: Báo in, Báo điện tử, Phát thanh, Truyền hình và Ảnh báo chí để trao giải, nguồn kinh phí do ngân sách tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng/năm.


Lãnh đạo Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên cùng bắt tay xây dựng Hội phát triển, đoàn kết. Ảnh: Q.V

 

Từ các giải báo chí cấp tỉnh, từ năm 2015 đến năm 2019, Hội Nhà báo tỉnh đã tuyển chọn 41 tác phẩm báo chí của 23 tác giả và 8 nhóm tác giả tham gia Giải Báo chí quốc gia các năm. Đồng thời, Hội đã phát động hội viên, nhà báo tích cực tham gia Giải thưởng Quảng bá tác phẩm báo chí viết về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Giải Báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (Búa liềm vàng); Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại; Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”… và nhiều giải báo chí do các bộ, ngành Trung ương phát động.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, có hội viên Phạm Ngọc Chí – Chi hội Đài Phát thanh – Truyền hỉnh tỉnh đã đạt 3 giải báo chí trung ương. Cụ thể, năm 2016, tác phẩm “Hiệu quả từ việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ ở huyện Sa Thầy” đã đạt giải Khuyến khích – Giải Báo chí quốc gia lần thứ XI – năm 2016 và giải Khuyến khích trong cuộc thi Báo chí viết về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng). Năm 2020, tác phẩm “Tấm lòng của những người lính mang quân hàm xanh” của Phạm Ngọc Chí tiếp tục đạt Huy chương Đồng tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức.

Hội viên Phạm Ngọc Chí cho biết: Hàng năm, khi Hội Nhà báo tỉnh, Chi hội nhà báo Đài PT – TH tỉnh triển khai về các giải thưởng, tôi đã chọn đề tài, đầu tư nâng cao chất lượng tác phẩm, gửi dự thi. Đáng mừng là qua các năm tôi đạt giải ở các loại hình phát thanh, truyền hình.

“Với tôi, Đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao và Giải Báo chí tỉnh là hoạt động chuyên môn nghiệp vụ hữu ích, tạo phong trào thi đua, kích thích hội viên, nhà báo sáng tạo có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, góp phần nâng cao công tác tuyên truyền”- hội viên Phạm Ngọc Chí chia sẻ.

Cùng với việc tổ chức các giải báo chí và động viên hội viên tham gia các giải báo chí, Hội đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã chủ động phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí thuộc Hội Nhà báo Việt Nam mở 9 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tại tỉnh gắn với công tác chuyên môn của từng cơ quan báo chí cho hàng trăm hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí của tỉnh và các tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung bộ. Ngoài ra, các cơ quan báo chí còn cử hàng chục phóng viên, nhà báo tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí do Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo các tỉnh trong khu vực tổ chức.


Hội viên Hội Nhà báo tỉnh tham gia Hội thao báo chí khu vực Tây Nguyên tại Đăk Nông. Ảnh: V.P

 

Theo hội viên Nguyễn Thị Hoài Tiến – Chi hội Nhà báo Báo Kon Tum, sau khi được kết nạp vào Hội Nhà báo, bản thân đã được Chi hội chọn cử tham gia 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ. Nhờ các lớp tập huấn, bản thân đã tiếp cận, hiểu hơn cách làm báo hiện đại, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, từ năm 2016 đến nay, Hội đã tích cực tham gia Hội báo toàn quốc do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hàng năm tại Hà Nội, đạt được nhiều giải thưởng như: Gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc; Chương trình Phát thanh -Truyền hình ấn tượng Tết Nguyên đán; Giải giao diện đẹp dành cho báo điện tử số Xuân; Bìa báo Tết đẹp…

Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò, vị trí, chất lượng và hiệu quả hoạt động, xứng đáng với vai trò là tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, là ngôi nhà chung của những người làm báo tỉnh Kon Tum.

 “Với quyết tâm “Nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, trách nhiệm của người làm báo; xây dựng tổ chức Hội đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển”, trong thời gian tới, Hội Nhà báo tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của những người làm báo Kon Tum; triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Báo chí, 10 Điều quy định đạo đức nghề nghiệp, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; không ngừng học hỏi, tiếp cận, khai thác, áp dụng các loại hình truyền thông hiện đại vào hoạt động báo chí để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của tình hình mới”- Nhà báo Nguyễn Mạnh Hồng, Tổng biên tập Báo Kon Tum, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cho biết.

Hà Nam


Nhà báo Hoàng Đăng Du

* Nhà báo Hoàng Đăng Du (Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi – Hội Nhà báo tỉnh): Tôi đánh giá cao vai trò của Hội Nhà báo tỉnh trong việc đoàn kết, tập hợp hội viên; tạo điều kiện giúp hội viên nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ trong suốt những năm qua. Hội Nhà báo tỉnh thực sự trở thành “mái nhà chung” của đội ngũ của những người làm báo trên địa bàn tỉnh.

Những năm qua, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức được nhiều đợt sinh hoạt, tập huấn, tạo điều kiện để chúng tôi có dịp giao lưu, truyền “lửa” nghề, chia sẻ những kinh nghiệm hoạt động báo chí cho thế hệ nhà báo trẻ.

Chúng tôi rất tự hào khi vẫn tham gia đóng góp cho hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh cũng như tiếp tục cống hiến cho hoạt động báo chí, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với bạn đọc, đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân đến các cơ quan chức năng.

Cá nhân tôi, dù đã nghỉ hưu, nhưng tôi vẫn luôn quan tâm, theo dõi sát sao các hoạt động của các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, kêu gọi đầu tư… Từ đó, có những tác phẩm báo chí, văn học – nghệ thuật cộng tác với các báo, tạp chí, nhất là Báo Kon Tum.

Tôi mong rằng, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hơn nữa để những người làm báo cao tuổi có thể cùng tham gia, góp phần xây dựng tổ chức Hội Nhà báo ngày càng vững mạnh hơn và đóng góp tích cực cho hoạt động báo chí của tỉnh. 


Ông Vũ Trung Chính

*Ông Vũ Trung Chính- Thư ký Chi hội Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum: Chi hội Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum có đặc thù là tập hợp các hội viên công tác ở nhiều cơ quan khác nhau; gồm các nhà báo ở các cơ quan báo chí của Trung ương thường trú tại tỉnh và những hội viên hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, báo chí hiện đang công tác tại các Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền thông các huyện, thành phố.

Việc Hội Nhà báo tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên môn, tập huấn nghiệp vụ, văn hóa thể thao trong thời gian qua có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với các hội viên của Chi hội. Theo đó, qua các lớp bồi dưỡng, tập huấn đã góp phần giúp cho đội ngũ phóng viên, nhất là những phóng viên ở các địa phương nâng cao năng lực chuyên môn, từ đó nâng cao hiệu quả quá trình tác nghiệp báo chí.

Bên cạnh đó, các hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh còn góp phần quan trọng trong việc kết nối đội ngũ phóng viên, nhà báo của cơ quan thường trú với những người làm báo trên địa bàn tỉnh để chia sẻ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm tác nghiệp trong hoạt động báo chí, cùng thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền; đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong hoạt động báo chí.

 Tôi mong muốn, trong thời gian tới, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh và Thường trực Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025  thông qua. Ngoài ra, Hội cần bám sát các sự kiện, có những định hướng tuyên truyền rõ nét để các chi hội triển khai, thực hiện; tăng cường trao đổi thông tin, quan tâm, hỗ trợ các chi hội trực thuộc về chuyên môn, nghiệp vụ, chăm lo động viên tinh thần, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người làm báo để hội viên yên tâm công tác, gắn bó với tổ chức Hội.


Nhà báo Tú Quyên

* Nhà báo Tú Quyên (Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà báo nữ): Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Câu lạc bộ (CLB) Nhà báo nữ (trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh) nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Hội Nhà báo tỉnh; được lãnh đạo các cơ quan báo chí và cơ quan liên quan tạo điều kiện để thành viên sinh hoạt và hoạt động nghiệp vụ.

Theo đó, CLB Nhà báo nữ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như hội nghị, gặp mặt, tham quan, giao lưu…, thu hút đông đảo thành viên CLB tham gia. Vận động các thành viên tích cực hưởng ứng các phong trào do Hội Nhà báo tỉnh phát động; tham gia viết đặc san của Hội; gửi các tác phẩm dự thi giải báo chí chất lượng cao, giải báo chí tỉnh và các giải báo chí do Trung ương phát động.

Thông qua các hoạt động, CLB Nhà báo nữ làm tốt vai trò kết nối, tạo diễn đàn cho chị em trong các cơ quan báo chí gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, lan tỏa tình yêu nghề, động viên tinh thần các thành viên CLB hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, CLB Nhà báo nữ còn thường xuyên tổ chức hoạt động từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Có thể nói, dù còn nhiều khó khăn nhưng CLB luôn là nơi tập hợp lực lượng nữ làm công tác báo chí để gặp gỡ, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần cùng lực lượng báo chí trong tỉnh thể hiện trách nhiệm, nâng cao vị thế và uy tín của người làm báo.

Trong thời gian tới, CLB sẽ tiếp tục tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào của Hội Nhà báo tỉnh phát động; huy động các nguồn lực phục vụ công tác xã hội trên tinh thần “kết nối và sẻ chia”.

Tôi mong rằng, CLB Nhà báo nữ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Hội Nhà báo tỉnh cùng các cơ quan liên quan để tổ chức các hoạt động ý nghĩa, qua đó động viên, khích lệ các nhà báo nữ tiếp tục nỗ lực trong hoạt động báo chí, trau dồi, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, góp phần xây dựng các cơ quan báo chí vững mạnh và đóng góp tích cực cho hoạt động báo chí, truyền thông của tỉnh nhà.

Ban chủ nhiệm CLB Nhà báo nữ cũng rất mong nhận được ủng hộ từ cộng đồng, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để tổ chức nhiều hoạt động từ thiện xã hội ý nghĩa.


Phóng viên Đức Thành

* Phóng viên Đức Thành (Chi hội Nhà báo Báo Kon Tum): Hội Nhà báo tỉnh là nơi tập hợp đoàn kết, góp phần định hướng hoạt động, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh; đồng thời làm công tác quản lý hội viên, đấu tranh với những lệch lạc, vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động báo chí.

Những năm qua, Hội Nhà báo tỉnh triển khai nhiều hoạt động chuyên môn, góp phần tích cực vào việc nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho các phóng viên, biên tập viên, nhất là những cây bút trẻ như tôi. 

Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ cũng như những đòi hỏi của hoạt động báo chí thời đại mới, việc nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, áp dụng các kỹ năng làm báo hiện đại đang là vấn đề được chúng tôi rất quan tâm. Các đợt sinh hoạt nghiệp vụ, các lớp bồi dưỡng, tập huấn của Hội Nhà báo tỉnh đã đáp ứng được mong mỏi của lực lượng hội viên.

Qua các lớp bồi dưỡng được cơ quan cử tham gia, bản thân tôi được lĩnh hội nhiều kiến thức mới, phong cách làm báo chuyên nghiệp, hiện đại. Đồng thời, tôi có thêm điều kiện gắn bó, chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề, học hỏi thêm ở các đồng nghiệp về kỹ năng nghiệp vụ để áp dụng vào công việc của mình; từ đó, sáng tạo ra các tác phẩm báo chí có chất lượng hơn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên truyền và kỳ vọng của bạn đọc.

Bên cạnh đó, hàng năm Hội Nhà báo tỉnh triển khai hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, tổ chức giải báo chí của tỉnh; phát động các cuộc thi của các ngành, các cấp. Đây chính là cơ hội cho đội ngũ nhà báo, nhất là những nhà báo trẻ thử sức; động viên, khích lệ chúng tôi nỗ lực, phấn đấu để ngày càng làm tốt hơn vai trò phóng viên của cơ quan báo chí.

Tôi mong thời gian tới, Hội Nhà báo tỉnh có thêm nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên, nhất là các buổi sinh hoạt nghiệp vụ bám sát với nhiệm vụ tuyên truyền của tỉnh, những vấn đề mà hội viên đang quan tâm; tổ chức các hoạt động thực tế, trao đổi kỹ năng tác nghiệp.

Thùy Hương (thực hiện)

Đi tới nguồn bài viết