Nghiên cứu tuyến cao tốc kết nối Quảng Ngãi với Kon Tum

37

laodong.vnNghiên cứu tuyến cao tốc kết nối Quảng Ngãi với Kon TumMột đoạn cao tốc qua tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh minh họa: Ngọc Viên

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đề nghị bổ sung quy hoạch đường cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm bảo đảm cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện, phát triển hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển hành lang kinh tế Đông – Tây.

Trả lời vấn đề này ngày 18.9, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16.6.2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030 và trên cơ sở đề nghị của tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải đã giao Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu rà soát bổ sung đường cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum vào quy hoạch trong quá trình lập điều chỉnh quy hoạch để phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải quá trình rà soát, điều chỉnh theo quy định.

Ngoài việc kiến nghị bổ sung tuyến cao tốc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 24 đoạn từ thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đến giáp xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thông tin về vấn đề này, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Quốc lộ 24 dài 225km, quy mô cấp III, 2-4 làn xe.

Hiện trạng đoạn tuyến cơ bản đạt tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, trong đó, đoạn Km0+000 – Km8+000, một số đoạn từ Km8 – Km165 (khoảng 57,2 km) và từ Km165+000 đến cuối tuyến (tại nút giao đường Hồ Chí Minh) đã hoàn thành đưa vào khai thác, một số đoạn xung yếu dài khoảng 41,8km đầu tư từ nguồn vốn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 theo Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH14 ngày 31.7.2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành trong năm 2022.

Về nhu cầu đầu tư Quốc lộ 24 đoạn từ thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đến giáp xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum khoảng 57 km (Km32+000 – Km89+513) theo quy hoạch nhằm bảo đảm tính đồng bộ, phát huy hiệu quả tuyến đường, góp phần giải quyết vấn đề lưu thông hàng hóa và hành khách giữa các tỉnh Quảng Ngãi với Kon Tum và vùng Tây Nguyên với duyên hải Trung Bộ là cần thiết.

Tuy nhiên, do kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ Giao thông Vận tải được phân bổ hạn hẹp, ngoài điều chỉnh giảm phân bổ lại cho địa phương, nguồn lực còn lại tập trung cho các dự án động lực quan trọng, cấp bách theo chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ nên chưa thể cân đối để thực hiện thêm các dự án mới (bao gồm cả Quốc lộ 24 đoạn còn lại).

Căn cứ nhu cầu đầu tư theo kiến nghị, Bộ Giao thông Vận tải sẽ nghiên cứu đề xuất cấp thẩm quyền xem xét bố trí vốn để triển khai đoạn tuyến khi có nhu cầu vận tải và điều kiện về nguồn lực.

Trước mắt, Bộ Giao thông Vận tải giao Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp các bên liên quan tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và duy tu, sửa chữa đối với đoạn tuyến đáp ứng nhu cầu vận tải, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Trong năm 2023, Quốc lộ 24 đã được bố trí kinh phí 42,3 tỉ sửa chữa cục bộ các đoạn bị hư hỏng nền mặt đường từ Km69 – Km89+513.


Nguồn bài viết:
https://laodong.vn/xa-hoi/nghien-cuu-tuyen-cao-toc-ket-noi-quang-ngai-voi-kon-tum-1243164.ldo