Ngày 29/11, có 3 huyện tăng lên cấp độ 2

148

30/11/2021 11:31

Kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 đến ngày 29/11 của Sở Y tế, tỉnh Kon Tum có 3/7 huyện, thành phố ở cấp độ 2 (vùng vàng), tăng 3 huyện, thành phố so với thông báo trước đó.

Ngày 29/11, Sở Y tế có Thông báo số 6266/TB-SYT về kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, ở cấp xã, có 91/102 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp, bình thường mới) tương ứng với vùng xanh.

11/102 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình) tương ứng với vùng vàng (gồm các phường: Duy Tân, Quang Trung, Quyết Thắng, Trường Chinh và xã Vinh Quang của thành phố Kon Tum; các xã: Đăk La, Đăk Mar, Ngọk Wang của huyện Đăk Hà; các xã Đăk Trăm, Ngọk Tụ của huyện Đăk Tô; xã Hơ Moong của huyện Sa Thầy).

Ở cấp huyện, 7/10 huyện ở cấp độ 1 (vùng xanh); 3/10 huyện, thành phố ở cấp độ 2 (vùng vàng), gồm thành phố Kon Tum, 2 huyện Đăk Tô, Sa Thầy. Như vậy, so với thông báo ngày 23/11, đã tăng 3 huyện vùng vàng.

Tỉnh Kon Tum phân loại cấp độ 1.

Hồng Lam


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/ngay-29-11-co-3-huyen-tang-len-cap-do-2-21678.html