Lực lượng vũ trang tỉnh: Chú trọng công tác lý luận chính trị

47

baokontum.com.vn

23/03/2023 13:03

Trong những năm qua, công tác lý luận chính trị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của lực lượng vũ trang tỉnh được triển khai đồng bộ và duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Nét nổi bật trong công tác lý luận chính trị ở lực lượng vũ trang tỉnh là gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được triển khai đến các cơ quan, đơn vị. Trong các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều được lãnh đạo, chỉ huy các cấp chú trọng đến việc đa dạng hóa hình thức để chuyển tải và lan tỏa nội dung tác phẩm đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh. Theo đó, đã có 100% cấp ủy chi bộ trực thuộc các đảng bộ kết hợp nội dung đợt sinh hoạt chính trị với sinh hoạt thường kỳ của chi bộ.

Ngoài ra, công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, chiến sĩ cũng được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (CHQS) tỉnh hết sức chú trọng bằng cách cấp phát hàng trăm sổ học tập và sổ tay chiến sĩ nhằm theo dõi chặt chẽ việc giáo dục chính trị cho chiến sĩ mới tại các đơn vị huấn luyện, nhất là Trung đoàn BB990. Qua kiểm tra chính trị, kết quả có 100% chiến sĩ đạt yêu cầu,  trên 70% chiến sĩ đạt khá, giỏi.

155820LLVT%20huy%E1%BB%87n%20Sa%20Th%E1%BA%A7y%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%20sinh%20ho%E1%BA%A1t%20v%C4%83n%20ngh%E1%BB%87%20k%E1%BA%BFt%20h%E1%BB%A3p%20ch%C3%ADnh%20tr%E1%BB%8B%20trong%20gi%E1%BB%9D%20gi%E1%BA%A3i%20lao%20hu%E1%BA%A5n%20luy%E1%BB%87n
LLVT huyện Sa Thầy tổ chức sinh hoạt văn nghệ kết hợp chính trị trong giờ giải lao huấn luyện. Ảnh: ĐN

 

Trong năm 2022, Bộ CHQS tỉnh tổ chức có hiệu quả hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp Bộ CHQS tỉnh. Qua hội thi, Bộ CHQS tỉnh tặng 3 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba và 7 giải khuyến khích cho các giảng viên lý luận chính trị. Đồng thời tham gia có chất lượng cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh tổ chức và đã đạt 1 giải ba, 1 giải khuyến khích.

Bộ CHQS tỉnh cũng kịp thời kiện toàn tổ cán bộ giảng dạy chính trị ở các cấp; phân công bài giảng cụ thể, rõ ràng cho từng đồng chí để chủ động trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới với 5 tiêu chuẩn đạo đức vào nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm và thường kỳ. Trong đó, tập trung đưa ra giải pháp thiết thực, hiệu quả sát với thực tiễn đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của từng quân nhân, nhằm phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, khoa học, sáng tạo trong thực hiện công tác chuyên môn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của các tổ chức đảng đều có đánh giá kết quả việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các văn bản có liên quan, kịp thời bổ sung những thiếu sót, khuyết điểm trong triển khai thực hiện. Mỗi quý 1 lần, các chi bộ đều tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo Bác; chuyên đề về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các tổ chức Đoàn các cấp, Hội Phụ nữ thường xuyên lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, học tập các chuyên đề này để giáo dục cho đoàn viên, hội viên.

Hằng tháng, thông qua các tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các bài đăng trên các cơ quan báo chí của Đảng, các chi bộ, đảng bộ lựa chọn những chủ đề, nội dung cụ thể sát với thực tế của từng cơ quan, đơn vị để phổ biến, giới thiệu, trao đổi, liên hệ học tập và làm theo Bác. Đến nay, trong toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nội dung quan trọng, thường xuyên, có nề nếp trong sinh hoạt các loại hình tổ chức, trở thành một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức chỉ huy, quần chúng.

Có thể nói, nhờ chú trọng triển khai đồng bộ công tác lý luận chính trị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ ở lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trung tâm của cơ quan, đơn vị mình.

Dương Đức Nhuận


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/luc-luong-vu-trang-tinh-chu-trong-cong-tac-ly-luan-chinh-tri-28840.html