Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh làm việc với lãnh đạo các địa phương

12

11/11/2021 10:48

Ngày 9 và 11/11, Đảng đoàn và Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh làm việc với Huyện ủy, UBND huyện Tu Mơ Rông, huyện Đăk Tô để triển khai nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội năm 2022.


Quang cảnh làm việc tại huyện Đăk Tô. Ảnh: QM

 


Quang cảnh làm việc tại huyện Tu Mơ Rông. Ảnh: QM

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thông tin tới các địa phương về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Liên hiệp hội; các văn bản của Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; các văn bản của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND, ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; thông tin về kết quả triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ thời gian qua.

Lãnh đạo Liên hiệp hội tỉnh cũng nắm bắt thông tin về việc triển khai các dự án phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; hoạt động của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên – Nhi đồng trên địa bàn các huyện để Liên hiệp hội triển khai hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, nhằm giúp địa phương có thêm cơ sở, luận cứ khoa học và thực tiễn để lập và trình duyệt, triển khai thực hiện các đề án về phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn; giúp các huyện triển khai có hiệu quả hoạt động của Hội thi và Cuộc thi trong thời gian tới.

Với các nội dung làm việc như trên, từ nay đến cuối tháng 11/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh sẽ tiếp tục làm việc với một số huyện, thành phố theo kế hoạch.

Quang Mạnh


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/lien-hiep-cac-hoi-kh-kt-tinh-lam-viec-voi-lanh-dao-cac-dia-phuong-21402.html