Lãnh đạo tỉnh tham dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2018

0
207

 Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Kon Tum


Loading...

 

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum, có các đồng chí: Y Mửi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên UBND tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan. Phiên họp cũng được truyền tiếp các điểm cầu tại UBND các huyện, thành phố của tỉnh.

 

Theo báo cáo, tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm là tích cực, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước đạt 7,08; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ước đạt 3,29%. Thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 652 nghìn tỷ đồng, bằng 49,4% dự toán và tăng 14,3% so với cùng kỳ. Chi ngân sách nhà nước ước đạt trên 649 nghìn tỷ đồng, bằng 42,6% dự toán năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 747 nghìn tỷ đồng, bằng 32,9% GDP và tăng 10,1% so với cùng kỳ, trong đó khu vực ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng lớn nhất (41,3%) và có mức tăng cao nhất (17,5%). Cả nước có trên 64,5 nghìn doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký đạt gần 649 nghìn tỷ đồng, tăng 5,3% về số doanh nghiệp và tăng 8,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017…

 

Trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm và dự báo cuối năm, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện 9 nhóm giải pháp lớn là: Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7-1-2016, Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương thực thi công vụ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước phục vụ người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân gắn với đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

 

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2018. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần xem xét, đó là việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật công vụ; môi trường kinh doanh nhiều nơi chưa được cải thiện… Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành việc xây dựng các văn bản QPPL được giao; tập trung cải cách hành chính phải phù hợp với thực tế, cải thiện môi trường kinh doanh, tinh gọn lại bộ máy. Thủ tướng cũng lưu ý các ngành, địa phương tập trung tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, tin đồn, bịa đặt, vu khống; xử lý nghiêm các vi phạm; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự. Cần đặc biệt quan tâm đến các vấn đề xã hội…./.

 

Tin, ảnh: Lê Hằng

Đi đến nguồn bài viết

Loading...