Kon Tum: ‘Tối hậu thư’ cho người nuôi chim yến bất chấp quy hoạch

50

Đây là nội dung Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh Kon Tum và có hiệu lực từ ngày 22/12/2022.

Cụ thể, khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư; không được phép chăn nuôi.

Các cơ sở nuôi chim yến đã hoạt động trước ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành mà nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi phải giữ nguyên trạng, không được cơi nới. Trường hợp nhà yến nằm trong khu dân cư hoặc cách khu dân cư dưới 300m, không được sử dụng loa phát âm thanh. Đến ngày 31/12/2024 phải ngừng hoạt động hoặc di dời đến địa điểm phù hợp theo quy định.

Kon Tum: ‘Tối hậu thư’ cho người nuôi chim yến bất chấp quy hoạch

Xây nhà nuôi chim yến ngay trong khu dân cư ở Tây Nguyên

Vùng nuôi chim yến là vùng nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi. Đồng thời, phải bảo đảm phù hợp tập tính hoạt động của chim yến, phù hợp điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương và không gây ảnh hưởng đến đời sống của cư dân tại khu vực nuôi chim yến.

Các cơ sở chăn nuôi thuộc khu vực không được phép chăn nuôi khi chấm dứt hoạt động chăn nuôi và di dời đến khu vực được phép chăn nuôi thì được hỗ trợ kinh phí với các mức: Chăn nuôi nông hộ từ 01 đến dưới 05 đơn vị vật nuôi được hỗ trợ 02 triệu đồng/cơ sở, từ 05 đến dưới 10 đơn vị vật nuôi, được hỗ trợ 05 triệu đồng/cơ sở; Chăn nuôi trang trại quy mô vừa và nhỏ được hỗ trợ 10 triệu đồng/cơ sở; Chăn nuôi trang trại quy mô lớn được hỗ trợ 20 triệu đồng/cơ sở.

Kon Tum: 'Tối hậu thư' cho người nuôi chim yến bất chấp quy hoạch

Xây nhà nuôi chim yến cạnh cửa hàng xăng dầu trong khu dân cư

Hỗ trợ ổn định đời sống cho chủ cơ sở, người lao động trực tiếp tại các cơ sở chăn nuôi khi thực hiện di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi và đang trong thời gian xin việc hoặc đang tìm việc mới với mức hỗ trợ tương đương 15 kg gạo/lao động/tháng, trong thời gian 06 tháng, theo giá thị trường tại thời điểm hỗ trợ.

Số lao động được hỗ trợ theo quy mô chăn nuôi: Chăn nuôi nông hộ: 01 lao động/cơ sở; Chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ (từ 10 đến dưới 30 đơn vị vật nuôi), không quá 03 lao động/cơ sở; Chăn nuôi trang trại quy mô vừa (từ 30 đến dưới 300 đơn vị vật nuôi), không quá 05 lao động/cơ sở.

Chăn nuôi trang trại quy mô lớn (từ 300 đơn vị vật nuôi trở lên), chủ cơ sở và hợp đồng lao động thực tế tại cơ sở./.

Hà Ngọc Chính

https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/kon-tum-toi-hau-thu-cho-nguoi-nuoi-chim-yen-bat-chap-quy-hoach-1786669.html