Kon Tum: Nhiều đơn vị sai phạm về nguyên tắc quản lý tài chính và thực hiện đầu tư xây dựng

150

15 đơn vị thuộc huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) sai phạm trong quản lý tài chính; mua sắm tài sản công; thanh toán vốn đầu tư, nghiệm thu công trình….

Ngày 24/11, Thanh tra tỉnh Kon Tum vừa có kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định Nhà nước về nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên và các nguồn kinh phí khác; công tác quản lý, mua sắm tài sản công; đầu tư xây dựng… đối với 15 đơn vị thuộc UBND huyện Đăk Glei, giai đoạn từ năm 2017 đến 2020.

Kon Tum: Nhiều đơn vị sai phạm về nguyên tắc quản lý tài chính và thực hiện đầu tư xây dựng

Huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum)

Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh, kiểm tra tại 15 đơn vị trực thuộc UBND huyện Đăk Glei gồm: Văn phòng HĐND-UBND huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên; Phòng Kinh tế-hạ tầng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; UBND các xã: Đăk Pét, Đăk Môn, Đăk Nhông, Đăk Kroong, Xộp, Đăk Choong, Đăk Man, Đăk Blô và Ngọc Linh.

Tại kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh Kon Tum đã chỉ ra nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên, các nguồn kinh phí khác; công tác quản lý, sử dụng mua sắm tài sản công; quyết toán ngân sách; bồi thường, hỗ trợ về đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc và thanh toán vốn đầu tư, nghiệm thu thanh toán công trình… tại các đơn vị.

Cụ thể như tại UBND xã Đăk Pét, trong 2 năm 2019-2020 đã chi hỗ trợ các chi bộ trường học theo Quyết định 99-QĐ/TW không đúng quy định tại khoản 2 điều 5 Quyết định 99-QĐ/TW, với tổng số tiền hơn 46 triệu đồng.

Tương tự, UBND xã Đăk Môn cũng chi hỗ trợ các chi bộ trường học không đúng quy định, với số tiền trên 42 triệu đồng.

Qua kiểm tra nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư tại 132 công trình, Thanh tra tỉnh này còn phát hiện các chủ đầu tư công trình (gồm: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Phòng NN&PTNT; UBND các xã: Đăk Nhoong, Đăk Môn, Đăk Kroong, Xốp, Đăk Choong, Đăk Man, Đăk Plô, Ngọc Linh) nghiệm thu thanh toán sai khối lượng thực tế thi công so với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dẫn đến thanh toán tăng cho nhà thầu;

Chưa thực hiện nghĩa vụ nộp thuế GTGT 10% phần chi phí nhân công đối với các công trình nông thôn mới do ngân sách chi tra dẫn đến kết quả kiểm tra một số gói thầu giảm so với giá trị được chủ đầu tư chấp nhận thanh toán với số tiền trên 1,3 tỷ đồng.

Qua đó, Thanh tra tỉnh Kon Tum đề nghị Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra sai phạm, thiếu xót trong công tác quản lý nhà nước về sử dụng kinh phí được giao; quản lý, sử dụng tài sản công; về đầu tư xây dựng cơ bản; công tác trật tự xây dựng và quy hoạch.

Đồng thời, đề nghị Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo UBND xã Đăk Pét và UBND xã Đăk Môn có trách nhiệm thu hồi số tiền hơn 89 triệu đồng nộp về cho đơn vị.

Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei có trách nhiệm thu hồi số tiền trên 1.3 tỷ đồng đối với các công trình nghiệm thu, thanh toán sai khối lượng thực tế thi công xảy ra tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Phòng NN&PTNT; UBND các xã: Đăk Nhoong, Đăk Môn, Đăk Kroong, Xốp, Đăk Choong, Đăk Man, Đăk Plô, Ngọc Linh nộp ngân sách Nhà nước.

Phúc Lâm

https://congthuong.vn/kon-tum-nhieu-don-vi-sai-pham-ve-nguyen-tac-quan-ly-tai-chinh-va-thuc-hien-dau-tu-xay-dung-228405.html