Kinh thành Phượng Hoàng Trung Đô nằm ở đâu?

17

vietnamnet.vn

{“article”:{“id”:”2224954″,”title”:”Kinh thành Phượng Hoàng Trung Đô nằm ở tỉnh nào?”,”description”:”Nơi đây từng được vua Quang Trung chọn đặt kinh đô mới với tên gọi Phượng Hoàng Trung Đô.”,”contentObject”:{“content”:””,”conclusion”:””,”quizs”:[{“type”:1,”question”:”Kinh thành Phượng Hoàng Trung Đô nằm ở đâu ngày nay?”,”answers”:[{“answer”:”Thọ Xuân (Thanh Hóa)”,”mediaUrl”:””,”correctAnswer”:false,”isAnswer”:”false”},{“answer”:”Hoa Lư (Ninh Bình)”,”mediaUrl”:””,”correctAnswer”:false,”isAnswer”:”false”},{“answer”:”Vinh (Nghệ An)”,”mediaUrl”:””,”correctAnswer”:true,”isAnswer”:”true”},{“answer”:”Mê Linh (Hà Nội)”,”mediaUrl”:””,”correctAnswer”:false,”isAnswer”:”false”}],”explain”:”<p>Vào năm 1788, vua Quang Trung đã hạ chiếu cho xây dựng thành Phượng Hoàng Trung Đô tại vùng Yên Trường, trấn Nghệ An (nay thuộc TP Vinh, Nghệ An) làm nơi đóng đô cho vương triều mới. Thành được xây dựng trên diện tích đất 22ha, có 2 vòng thành, gọi là thành Nội và thành Ngoại.</p>\n<p>Sách “Hoàng Lê nhất thống chí” viết Quang Trung trưng dụng rất nhiều thợ thuyền, chuyên chở gỗ đá, gạch ngói để xây dựng cung phủ, đắp thành đất xung quanh và sai quân lính đào đá ong tại địa phương để xây thành, dựng tòa 3 tầng cùng hai dãy hành lang.</p>”,”id”:”fba34829-8d0a-42bc-85e0-e933a0d41a33″,”mediaUrl”:””,”answerType”:1,”newsQuizTypeEnumToInt”:1,”newsQuizAnswerIsAnswer”:”false”},{“type”:1,”question”:”Trước đó vua Quang Trung đóng đô ở đâu? “,”answers”:[{“answer”:”Đông Kinh”,”mediaUrl”:””,”correctAnswer”:false,”isAnswer”:”false”},{“answer”:”Tây Đô”,”mediaUrl”:””,”correctAnswer”:false,”isAnswer”:”false”},{“answer”:”Thăng Long “,”mediaUrl”:””,”correctAnswer”:false,”isAnswer”:”false”},{“answer”:”Phú Xuân”,”mediaUrl”:””,”correctAnswer”:true,”isAnswer”:”true”}],”explain”:”<p>Khi lên ngôi, vua Quang Trung vẫn chọn Phú Xuân là kinh đô của nhà Tây Sơn. Dù vậy, ông từng ba lần thỉnh mời La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp “giúp coi địa lý để lập đô ở đất quê quán mình là xứ Nghệ An”. Trong thư, ông viết: “Nay kinh thành Phú Xuân địa thế cách trở, lại ở xa Bắc Hà nên rất khó xử lý công việc. Chính vì thế, các đình thần có quyết nghị rằng đóng đô ở Nghệ An thì sẽ khống chế được thế lực trong Nam ngoài Bắc, vả lại người trong bốn phương có việc gì cần kíp kêu kiện cũng tiện việc đi lại”.</p>\n<p>Nhiều lần La Sơn phu tử tìm cách từ chối, nhưng sau biết không thể chối từ ý định dời đô từ Phú Xuân về Nghệ An của vua nên ông đã xuống núi, vận dụng hết khả năng và chọn được vùng đất để xây dựng kinh đô.</p>”,”id”:”24b67199-7446-4133-b990-367781ea6ad9″,”mediaUrl”:””,”answerType”:1,”newsQuizTypeEnumToInt”:1,”newsQuizAnswerIsAnswer”:”false”},{“type”:1,”question”:”Tại sao việc dời đô không thành?”,”answers”:[{“answer”:”Do việc xây dựng không hoàn thành”,”mediaUrl”:””,”correctAnswer”:false,”isAnswer”:”false”},{“answer”:”Do vua đột ngột băng hà”,”mediaUrl”:””,”correctAnswer”:true,”isAnswer”:”true”},{“answer”:”Do vua cân nhắc dời ra nơi có địa thế khác”,”mediaUrl”:””,”correctAnswer”:false,”isAnswer”:”false”},{“answer”:”Do quân Xiêm bất ngờ xâm lược”,”mediaUrl”:””,”correctAnswer”:false,”isAnswer”:”false”}],”explain”:”<p>Khi Phượng Hoàng Trung Đô vừa xây xong, kế hoạch dời đô còn dang dở thì vua Quang Trung đột ngột băng hà. Vua Quang Toản sau đó nối ngôi cha, nhưng không giữ được ngai vàng. Khi Nguyễn Ánh lập ra nhà Nguyễn, đóng đô ở Huế, Phượng Hoàng Trung Đô bị lãng quên. Ngày nay, Phượng Hoàng Trung Đô trở thành di tích lịch sử tỉnh Nghệ An.</p>”,”id”:”3772034e-4eea-4882-a78f-7ed9cb69b7dd”,”mediaUrl”:””,”answerType”:1,”newsQuizTypeEnumToInt”:1,”newsQuizAnswerIsAnswer”:”false”},{“type”:1,”question”:”Đền thờ vua Quang Trung ngày nay được đặt trên ngọn núi nào?”,”answers”:[{“answer”:”Núi Chung”,”mediaUrl”:””,”correctAnswer”:false,”isAnswer”:”false”},{“answer”:”Núi Đại Huệ”,”mediaUrl”:””,”correctAnswer”:false,”isAnswer”:”false”},{“answer”:”Núi Dũng Quyết”,”mediaUrl”:””,”correctAnswer”:true,”isAnswer”:”true”},{“answer”:”Núi Rào Cỏ”,”mediaUrl”:””,”correctAnswer”:false,”isAnswer”:”false”}],”explain”:”<p>Để tưởng nhớ công lao của Quang Trung, năm 2005, tỉnh Nghệ An đã xây dựng đền thờ tưởng nhớ ông, đặt trên núi Dũng Quyết. Công trình khánh thành năm 2008, sau hơn 1.000 ngày thi công. Núi Dũng Quyết có 4 chi gồm: long thủ (đầu rồng), phượng dực (cánh phượng), quy bôi (cồn rùa) và kỳ lân, hội tụ đủ tứ linh Long, Lân, Quy, Phụng.</p>”,”id”:”e37a058d-1880-4bae-b4af-fb32da3bd573″,”mediaUrl”:””,”answerType”:1,”newsQuizTypeEnumToInt”:1,”newsQuizAnswerIsAnswer”:”false”},{“type”:1,”question”:”Nơi nào từng 7 lần được chọn làm kinh đô nước Việt?”,”answers”:[{“answer”:”Hoa Lư”,”mediaUrl”:””,”correctAnswer”:false,”isAnswer”:”false”},{“answer”:”Đông Kinh”,”mediaUrl”:””,”correctAnswer”:true,”isAnswer”:”true”},{“answer”:”Phú Xuân”,”mediaUrl”:””,”correctAnswer”:false,”isAnswer”:”false”},{“answer”:”Gia Định”,”mediaUrl”:””,”correctAnswer”:false,”isAnswer”:”false”}],”explain”:”<p>Đông Kinh hay Thăng Long (Hà Nội) ngày nay là nơi được nhiều triều đại phong kiến Việt Nam chọn làm kinh đô nhất.</p>\n<p>Sau khi nắm quyền, vua Lý Thái Tổ quyết định dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) ra Thăng Long (Hà Nội) vào năm 1010. Kể từ đó, các triều đại tiếp theo cũng lựa chọn Thăng Long làm kinh đô.</p>\n<p>Sách Đại Việt sử ký toàn thư có viết: “Mùa thu, tháng 7, vua dời kinh đô từ Hoa Lư sang kinh đô lớn là Đại La của Kinh phủ. Thuyền tạm đỗ ở dưới thành, có rồng vàng hiện ra ở bến ngự, vì thế đổi tên thành Thăng Long…”.</p>”,”id”:”c2228996-2047-46e2-ac8e-a3af967f3fa7″,”mediaUrl”:””,”answerType”:1,”newsQuizTypeEnumToInt”:1,”newsQuizAnswerIsAnswer”:”false”}]},”displayType”:6,”options”:65536,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”/kinh-thanh-phuong-hoang-trung-do-nam-o-dau-2224954.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/kinh-thanh-phuong-hoang-trung-do-nam-o-tinh-nao-335.jpg”,”fullAvatarFbUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/kinh-thanh-phuong-hoang-trung-do-nam-o-tinh-nao-336.jpg”,”updatedDate”:”2023-12-09T12:10:10″,”isHiddenDescription”:””,”publishDateDisplay”:”09/12/2023″,”hasCover”:false},”articlesSameCategory”:[{“id”:”2224507″,”title”:”Nơi nào được mệnh danh là ‘quê hương’ của vàng?”,”description”:”Nơi đây sở hữu những mỏ vàng đồ sộ, được ví như “quê hương” của thứ kim loại quý giá này.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/noi-nao-la-que-huong-cua-vang-quoc-gia-nao-nhieu-vang-nhat-the-gioi-2224507.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/noi-nao-duoc-menh-danh-la-que-huong-cua-vang-387.jpeg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-12-08T11:03:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2224111″,”title”:”Thành phố nào nước ta là ‘hòn ngọc biển Đông’?”,”description”:”Thành phố này được mệnh danh là “hòn ngọc của biển Đông” hay “viên ngọc xanh”. Nơi đây có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng và là trung tâm du lịch lớn của cả nước.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/thanh-pho-nao-nuoc-ta-duoc-menh-danh-la-hon-ngoc-cua-bien-dong-2224111.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/thanh-pho-nao-nuoc-ta-la-hon-ngoc-bien-dong-613.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-12-07T12:49:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2223568″,”title”:”Nhà thơ nổi tiếng nào 26 tuổi đã làm Bộ trưởng?”,”description”:”Ông là một nhà thơ nổi tiếng từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Bộ trưởng Bộ Canh nông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Nghệ thuật, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Giáo dục, Bộ trưởng Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng…”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/nha-tho-noi-tieng-nao-26-tuoi-da-lam-bo-truong-2223568.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nha-tho-noi-tieng-nao-26-tuoi-da-lam-bo-truong-440.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-12-06T10:33:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2223116″,”title”:”Hồ nước ngọt nào ở nước ta nằm trên miệng núi lửa?”,”description”:”Hồ chứa nước ngọt này được xây dựng trên miệng núi lửa giống như lòng chảo, nhằm trữ nước phục vụ sinh hoạt cho người dân địa phương.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/ho-nuoc-ngot-nao-o-nuoc-ta-nam-tren-mieng-nui-lua-2223116.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/ho-nuoc-ngot-nao-o-nuoc-ta-nam-tren-mieng-nui-lua-411.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-12-05T11:13:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2222658″,”title”:”Trong 14 anh hùng dân tộc tiêu biểu, ai có quan hệ cha con?”,”description”:”14 vị anh hùng dân tộc tiêu biểu đáp ứng tiêu chí là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống lại ách đô hộ ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, hoặc đứng đầu một vương triều có đóng góp đặc biệt xuất sắc, hoặc là nhà quân sự, chính trị, văn hóa lỗi lạc.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/trong-14-anh-hung-dan-toc-tieu-bieu-ai-co-quan-he-cha-con-2222658.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/trong-14-anh-hung-dan-toc-tieu-bieu-ai-co-quan-he-cha-con-902.webp”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-12-04T12:14:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2222264″,”title”:”Cột mốc biên giới nào cao nhất Việt Nam?”,”description”:”Đây là cột mốc biên giới nằm giữa Việt Nam và Trung Quốc, được mệnh danh là “nóc nhà biên cương” của nước ta.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/cot-moc-bien-gioi-nao-cao-nhat-viet-nam-2222264.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/cot-moc-bien-gioi-nao-cao-nhat-viet-nam-421.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-12-03T12:17:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2221963″,”title”:”Ngã ba Đông Dương thuộc tỉnh nào nước ta?”,”description”:”Ngã ba Đông Dương là điểm tiếp giáp giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Nơi đây được mệnh danh là khu vực “một con gà gáy ba nước đều nghe”.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/nga-ba-dong-duong-thuoc-tinh-nao-nuoc-ta-2221963.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nga-ba-dong-duong-thuoc-tinh-nao-nuoc-ta-305.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-12-02T10:52:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2221539″,”title”:”Ngôi chùa nào ở nước ta được đúc hoàn toàn bằng đồng?”,”description”:”Đây là ngôi chùa đồng lớn nhất, nằm ở độ cao nhất cả nước và cũng là ngôi chùa trên đỉnh núi bằng đồng lớn nhất châu Á.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/ngoi-chua-nao-o-nuoc-ta-duoc-duc-hoan-toan-bang-dong-2221539.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/ngoi-chua-nao-o-nuoc-ta-duoc-duc-hoan-toan-bang-dong-416.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-12-01T10:43:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2221105″,”title”:”Con đường nào ở Hà Nội do Bác Hồ đặt tên?”,”description”:”Đây là con đường ở Hà Nội do Bác Hồ trực tiếp đặt tên. Con đường này không mang tên danh nhân, cũng không mang tên các sản phẩm hàng hóa.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/con-duong-nao-o-ha-noi-do-bac-ho-dat-ten-2221105.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/con-duong-nao-o-ha-noi-do-bac-ho-dat-ten-695.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-30T11:54:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2220643″,”title”:”Con cháu dòng họ nào xưa kia thường mang tên các loài cá?”,”description”:”Những thế hệ đầu tiên của dòng họ này thường mang tên các loài cá do nguồn gốc xuất thân từ nghề chài lưới.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/con-chau-dong-ho-nao-xua-kia-thuong-mang-ten-cac-loai-ca-2220643.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/ai-khong-mang-ho-tran-nhung-lam-vua-nha-tran-1-647.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-29T11:37:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2220126″,”title”:”Tên ai được chọn đặt cho nhiều con đường ở TP.HCM nhất?”,”description”:”Tên danh nhân này được chọn để đặt tên đường nhiều nhất ở TP.HCM. Chưa kể đến những tỉnh thành khác, có 5 con đường khác nhau mang tên ông tại các quận ở thành phố này.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/ten-ai-duoc-chon-dat-cho-nhieu-con-duong-o-tp-hcm-nhat-2220126.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/ten-ai-duoc-chon-dat-cho-nhieu-con-duong-o-tphcm-nhat-389.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-28T09:58:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2219685″,”title”:”Ai là người duy nhất được đặt tên đường khi còn sống?”,”description”:”Ông là trường hợp đặc biệt ở nước ta vì ngay khi còn sống đã được đặt tên đường. Hiện tên của ông còn được dùng để đặt cho nhiều trường học trên cả nước.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/ai-la-nguoi-duy-nhat-duoc-dat-ten-duong-khi-con-song-2219685.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/ai-la-nguoi-duy-nhat-duoc-dat-ten-duong-khi-con-song-592.webp”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-27T11:20:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2219355″,”title”:”Ngai vàng duy nhất nào còn lại ở nước ta?”,”description”:”Đây là chiếc ngai vàng duy nhất còn lưu giữ đến ngày nay, được xếp hạng bảo vật quốc gia.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/ngai-vang-duy-nhat-nao-con-ton-tai-o-nuoc-ta-2219355.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/ngai-vang-duy-nhat-nao-con-lai-o-nuoc-ta-310.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-26T10:05:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2219070″,”title”:”Thử thách IQ với 5 câu đố tìm quy luật dãy số”,”description”:”Dựa vào dãy số cho trước, bạn hãy tìm ra quy luật và điền con số tiếp theo vào dấu hỏi chấm.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/thu-thach-iq-voi-5-cau-do-tim-quy-luat-day-so-2219070.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/thu-thach-iq-voi-5-cau-do-tim-quy-luat-day-so-365.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-25T11:02:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2218624″,”title”:”Đâu là tuyến đường sắt đầu tiên của nước ta?”,”description”:”Được xây dựng vào năm 1881, tuyến đường sắt này đã làm thay đổi tư duy giao thông của người Việt bấy giờ khi chỉ có hai phương tiện là ngựa và ghe thuyền.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/dau-la-tuyen-duong-sat-dau-tien-cua-viet-nam-2218624.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/duong-sat-414.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-24T10:20:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2218148″,”title”:”Tỉnh nào có tên huyện trùng với tên cù lao?”,”description”:”Vùng đất ở miền Tây Nam Bộ này nằm tách biệt hẳn với đất liền, có đặc thù sinh thái tự nhiên rất đa dạng.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/tinh-nao-co-ten-huyen-trung-voi-ten-cu-lao-2218148.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/tinh-nao-co-ten-huyen-trung-voi-ten-cu-lao-447.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-23T11:33:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2217695″,”title”:”Đâu là thành phố thuộc thành phố đầu tiên của nước ta?”,”description”:”Đây là thành phố đầu tiên của nước ta thuộc loại hình đơn vị hành chính thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/thanh-pho-nao-la-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-dau-tien-cua-nuoc-ta-2217695.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/22/dau-la-thanh-pho-thuoc-thanh-pho-dau-tien-cua-nuoc-ta-360.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-22T09:51:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2217324″,”title”:”Thị xã duy nhất nào của nước ta trực thuộc thành phố?”,”description”:”Đây là thị xã duy nhất của nước ta trực thuộc thành phố. Nơi đây có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử – văn hóa nổi tiếng.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/thi-xa-duy-nhat-nao-cua-nuoc-ta-truc-thuoc-thanh-pho-2217324.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/thi-xa-duy-nhat-nao-cua-nuoc-ta-truc-thuoc-thanh-pho-496.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-21T11:12:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2216856″,”title”:”Tỉnh duy nhất nào ở Tây Nguyên không có đường biên giới quốc tế?”,”description”:”Trong khi Kon Tum có biên giới giáp với cả Lào và Campuchia, có một tỉnh Tây Nguyên không có đường biên giới với quốc gia nào.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/tinh-duy-nhat-o-tay-nguyen-khong-co-duong-bien-gioi-quoc-te-2216856.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/w-da-lat-dat-nen-2-2-647-552.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-20T11:35:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2216561″,”title”:”Tượng Nữ thần tự do từng được đặt ở đâu Hà Nội?”,”description”:”Phiên bản tượng Nữ thần tự do xuất hiện ở Hà Nội từ rất sớm, khoảng năm 1887 và tồn tại ngót nghét nửa thế kỷ. Vị trí đặt tượng từng bị thay đổi nhiều lần.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/tuong-nu-than-tu-do-tung-duoc-dat-o-dau-ha-noi-2216561.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/19/tuong-nu-than-tu-do-tung-duoc-dat-o-dau-ha-noi-426.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-19T12:21:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2216278″,”title”:”Quần đảo nào ở nước ta có nhiều đảo nhất?”,”description”:”Theo tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đây là quần đảo có trên 360 đảo với sự đa dạng sinh học cao.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/quan-dao-nao-o-nuoc-ta-co-nhieu-dao-nhat-2216278.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/18/quan-dao-nao-o-nuoc-ta-co-nhieu-dao-nhat-279.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-18T08:51:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2215925″,”title”:”Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tổ chức lần đầu tiên vào năm nào?”,”description”:”Năm 1957, Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục – nơi Việt Nam là một thành viên – quyết định lấy 20/11 làm ngày “Quốc tế hiến chương các nhà giáo”.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/ngay-nha-giao-viet-nam-20-11-to-chuc-lan-dau-tien-vao-nam-nao-2215925.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/17/ngay-nha-giao-viet-nam-to-chuc-lan-dau-tien-vao-nam-nao-347.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-17T09:45:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2215523″,”title”:”Tỉnh duy nhất nào ở phía Nam nước ta có núi đá vôi?”,”description”:”Đá vôi ở Việt Nam phân bố chủ yếu ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Đây là tỉnh duy nhất ở miền Nam nước ta có núi đá vôi.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/tinh-duy-nhat-nao-o-phia-nam-nuoc-ta-co-nui-da-voi-2215523.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/16/tinh-duy-nhat-nao-o-phia-nam-nuoc-ta-co-nui-da-voi-393.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-16T11:01:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2215061″,”title”:”Tỉnh nào có đầm phá lớn nhất Đông Nam Á?”,”description”:”Đây là hệ đầm phá nước lợ lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á, chiếm khoảng 11% diện tích đầm phá ven bờ của nước ta.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/tinh-nao-co-he-dam-pha-lon-nhat-dong-nam-a-2215061.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/15/tinh-nao-co-dam-pha-lon-nhat-dong-nam-a-457.jpeg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-15T11:38:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2214621″,”title”:”Đất nước nào có nhiều múi giờ nhất?”,”description”:”Do lãnh thổ nằm trải khắp nhiều nơi, mỗi nơi có một mũi giờ riêng nên quốc gia này sử dụng nhiều múi giờ nhất trên thế giới.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/quoc-gia-nao-co-nhieu-mui-gio-nhat-tren-the-gioi-2214621.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/14/dat-nuoc-nao-co-nhieu-mui-gio-nhat-371.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-14T10:34:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false}],”pageIndex”:0,”totalPage”:0,”articlePage”:0}

Thứ Bảy, 09/12/2023 – 12:10

Nơi đây từng được vua Quang Trung chọn đặt kinh đô mới với tên gọi Phượng Hoàng Trung Đô.

1. Kinh thành Phượng Hoàng Trung Đô nằm ở đâu ngày nay?

Thọ Xuân (Thanh Hóa)

Hoa Lư (Ninh Bình)

Vinh (Nghệ An)

Mê Linh (Hà Nội)

Chính xác

Vào năm 1788, vua Quang Trung đã hạ chiếu cho xây dựng thành Phượng Hoàng Trung Đô tại vùng Yên Trường, trấn Nghệ An (nay thuộc TP Vinh, Nghệ An) làm nơi đóng đô cho vương triều mới. Thành được xây dựng trên diện tích đất 22ha, có 2 vòng thành, gọi là thành Nội và thành Ngoại.

Sách “Hoàng Lê nhất thống chí” viết Quang Trung trưng dụng rất nhiều thợ thuyền, chuyên chở gỗ đá, gạch ngói để xây dựng cung phủ, đắp thành đất xung quanh và sai quân lính đào đá ong tại địa phương để xây thành, dựng tòa 3 tầng cùng hai dãy hành lang.

2. Trước đó vua Quang Trung đóng đô ở đâu?

Đông Kinh

Tây Đô

Thăng Long

Phú Xuân

Chính xác

Khi lên ngôi, vua Quang Trung vẫn chọn Phú Xuân là kinh đô của nhà Tây Sơn. Dù vậy, ông từng ba lần thỉnh mời La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp “giúp coi địa lý để lập đô ở đất quê quán mình là xứ Nghệ An”. Trong thư, ông viết: “Nay kinh thành Phú Xuân địa thế cách trở, lại ở xa Bắc Hà nên rất khó xử lý công việc. Chính vì thế, các đình thần có quyết nghị rằng đóng đô ở Nghệ An thì sẽ khống chế được thế lực trong Nam ngoài Bắc, vả lại người trong bốn phương có việc gì cần kíp kêu kiện cũng tiện việc đi lại”.

Nhiều lần La Sơn phu tử tìm cách từ chối, nhưng sau biết không thể chối từ ý định dời đô từ Phú Xuân về Nghệ An của vua nên ông đã xuống núi, vận dụng hết khả năng và chọn được vùng đất để xây dựng kinh đô.

3. Tại sao việc dời đô không thành?

Do việc xây dựng không hoàn thành

Do vua đột ngột băng hà

Do vua cân nhắc dời ra nơi có địa thế khác

Do quân Xiêm bất ngờ xâm lược

Chính xác

Khi Phượng Hoàng Trung Đô vừa xây xong, kế hoạch dời đô còn dang dở thì vua Quang Trung đột ngột băng hà. Vua Quang Toản sau đó nối ngôi cha, nhưng không giữ được ngai vàng. Khi Nguyễn Ánh lập ra nhà Nguyễn, đóng đô ở Huế, Phượng Hoàng Trung Đô bị lãng quên. Ngày nay, Phượng Hoàng Trung Đô trở thành di tích lịch sử tỉnh Nghệ An.

4. Đền thờ vua Quang Trung ngày nay được đặt trên ngọn núi nào?

Núi Chung

Núi Đại Huệ

Núi Dũng Quyết

Núi Rào Cỏ

Chính xác

Để tưởng nhớ công lao của Quang Trung, năm 2005, tỉnh Nghệ An đã xây dựng đền thờ tưởng nhớ ông, đặt trên núi Dũng Quyết. Công trình khánh thành năm 2008, sau hơn 1.000 ngày thi công. Núi Dũng Quyết có 4 chi gồm: long thủ (đầu rồng), phượng dực (cánh phượng), quy bôi (cồn rùa) và kỳ lân, hội tụ đủ tứ linh Long, Lân, Quy, Phụng.

5. Nơi nào từng 7 lần được chọn làm kinh đô nước Việt?

Hoa Lư

Đông Kinh

Phú Xuân

Gia Định

Chính xác

Đông Kinh hay Thăng Long (Hà Nội) ngày nay là nơi được nhiều triều đại phong kiến Việt Nam chọn làm kinh đô nhất.

Sau khi nắm quyền, vua Lý Thái Tổ quyết định dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) ra Thăng Long (Hà Nội) vào năm 1010. Kể từ đó, các triều đại tiếp theo cũng lựa chọn Thăng Long làm kinh đô.

Sách Đại Việt sử ký toàn thư có viết: “Mùa thu, tháng 7, vua dời kinh đô từ Hoa Lư sang kinh đô lớn là Đại La của Kinh phủ. Thuyền tạm đỗ ở dưới thành, có rồng vàng hiện ra ở bến ngự, vì thế đổi tên thành Thăng Long…”.

back_to_top


Nguồn bài viết:
https://vietnamnet.vn/kinh-thanh-phuong-hoang-trung-do-nam-o-dau-2224954.html