Kiểm tra tình hình an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp

28

baokontum.com.vn

26/05/2023 06:15

Ngày 25/5, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Tổ chức và điều hành Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh tiến hành kiểm tra tình hình hưởng ứng Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH tinh bột sắn Kon Tum và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu nông sản Vina (huyện Sa Thầy).


Đoàn kiểm tra dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH tinh bột sắn Kon Tum. Ảnh: TH

 

*Tại Công ty TNHH tinh bột sắn Kon Tum, theo báo cáo của đơn vị tại buổi làm việc, tổng số lao động đang làm việc là 104 người, tất cả đều được huấn luyện thực hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động. Cán bộ, công nhân viên trong đơn vị được trang bị đồ bảo hộ lao động; 88 người làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại được bồi dưỡng bằng hiện vật. Đơn vị có 13 loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động đã được kiểm định.

Hàng năm, đơn vị tiến hành xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động như: Các biện pháp về kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh lao động phòng chống độc hại…; 100% cán bộ, công nhân viên lao động được khám sức khỏe định kỳ.

Hưởng ứng Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động, Tháng công nhân năm 2023, Công ty đã quán triệt, đôn đốc người lao động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động; treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động.

165633%C4%90o%C3%A0n%20ki%E1%BB%83m%20tra%20l%C3%A0m%20vi%E1%BB%87c%20v%E1%BB%9Bi%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20tinh%20b%E1%BB%99t%20s%E1%BA%AFn%20Kon%20Tum
Đoàn kiểm tra làm việc với Công ty TNHH tinh bột sắn Kon Tum. Ảnh: TH

 

Qua kiểm tra, Đoàn công tác đánh giá, Công ty đã quan tâm triển khai Tháng hành động vệ sinh, an toàn lao động trong đơn vị; giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương.

Đoàn kiểm tra đề nghị, Công ty TNHH tinh bột sắn Kon Tum báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động cho Sở LĐ,TB&XH theo qui định; đặt lại những biển cảnh báo, nội quy quy định về an toàn vệ sinh lao động tại những vị trí dễ nhìn, dễ thấy; khẩn trương báo cáo cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về các loại máy móc, thiết bị về an toàn, vệ sinh lao động. Đặc biệt, đơn vị cần tuyên truyền, nhắc nhở thường xuyên người lao động thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn lao động.


Đoàn kiểm tra dây chuyền sản xuất của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vina. Ảnh: TH

 

*Tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu nông sản Vina, theo thông tin cung cấp tại buổi làm việc, tổng số lao động làm việc tại đơn vị là 74 người. Công ty phân công 1 cán bộ kiêm nhiệm làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người lao động chấp hành nghiêm các quy định về an toàn trong lao động; tự kiểm tra, đánh giá các nguy cơ về rủi ro an toàn lao động. Người lao động làm việc trong đơn vị đều được cấp phát đầy đủ đồ bảo hộ lao động như quần áo, giày, mũ và khám sức khỏe định kỳ tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy.

Hưởng ứng Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động, Tháng công nhân năm 2023, đơn vị triển khai phổ biến các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy trong toàn bộ cán bộ, công nhân viên trong đơn vị; phát động thực hiện phong trào thi đua xây dựng đơn vị “xanh – sạch – đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”.


Đoàn Công tác làm việc với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vina. Ảnh: TH

 

Đoàn kiểm tra đánh giá cao việc chấp hành Quy định về an toàn, vệ sinh lao động  của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu nông sản Vina. Đồng thời, đề nghị, Công ty tiếp tục quan tâm, quán triệt đến người lao động về việc chấp hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục chứ không chỉ trong Tháng hành động. Rà soát lại danh mục, tổ chức kiếm định các loại máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Ở tại các khu sản xuất, Công ty cần trang bị thêm những panô, khẩu hiệu để tuyên truyền, nhắc nhở người lao động thường xuyên chú ý đến vấn đề an toàn lao động.

Thùy Hương


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/kiem-tra-tinh-hinh-an-toan-ve-sinh-lao-dong-tai-cac-doanh-nghiep-30900.html