Không còn xã “vùng cam”

108

12/11/2021 08:38

Theo Thông báo số 5862/TB-SYT ngày 11/11 của Sở Y tế về kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19, đến ngày 11/11, trên địa bàn tỉnh không còn xã, phường thuộc cấp độ 3- vùng nguy cơ cao (vùng cam).


Bản đồ cấp độ dịch ngày 11/11/2021. Ảnh: HL

 

Cụ thể, về cấp xã, có 92/102 xã, phường, thị trấn phân loại cấp độ 1- nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với vùng xanh.

10/102 xã, phường, thị trấn (các phường Quang Trung, Duy Tân, Quyết Thắng, Trường Chinh, xã Vinh Quang – thành phố Kon Tum; thị trấn Đăk Hà, xã Hà Mòn, xã Đăk Mar – huyện Đăk Hà; xã Đăk Hà, xã Ngọc Lây – huyện Tu Mơ Rông) phân loại cấp độ 2- nguy cơ trung bình (tương ứng với vùng vàng).

Cấp huyện, có 7/10 huyện, thành phố phân loại cấp độ 1- nguy cơ thấp (bình thường mới), tương ứng với vùng xanh.

3/10 huyện, thành phố (thành phố Kon Tum, huyện Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông) phân loại cấp độ 2- nguy cơ trung bình, tương ứng với vùng vàng.

Cấp tỉnh: Tỉnh Kon Tum phân loại cấp độ 1- nguy cơ thấp (bình thường mới), tương ứng với vùng xanh.

Hồng Lam


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/khong-con-xa-vung-cam-21422.html