Khôi phục hoạt động trở lại vận tải hành khách công cộng đi/đến thị xã Ayun Pa, huyện IaPa và huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai

43

26/02/2021 16:35

Trên cơ sở Thông báo số 324/TB-SGTVT ngày 25/2/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai, ngày 26/2, Sở Giao thông vận tải Kon Tum có Văn bản số 297/SGTVT-QLVT-PT &NL gửi các bến xe khách, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh cho phép hoạt động trở lại vận tải hành khách công cộng đến thị xã Ayun Pa, huyện Ia Pa và huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai).

Theo đó, Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum thông báo cho phép khôi phục hoạt động khai thác vận tải hành khách liên tỉnh đi/đến thị xã Ayun Pa, huyện Ia Pa và huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) kể từ 25/2. Sở Giao thông vận tải yêu cầu trong quá trình tổ chức hoạt động vận tải hành khách bắt buộc phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các nội dung chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, UBND tỉnh, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế… và tuyệt đối không được phép chủ quan, lơ là, mất cảnh giác…

Văn Phương


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/khoi-phuc-hoat-dong-tro-lai-van-tai-hanh-khach-cong-cong-di-den-thi-xa-ayun-pa-huyen-iapa-va-huyen-krong-pa-tinh-gia-lai-17994.html