Khắc phục tình trạng chậm cập nhật số liệu lên Nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

30

10/11/2021 13:24

Là yêu cầu của UBND tỉnh tại văn bản số 4028/UBND-KGVX ngày 9/11, tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả một số nội dung về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; giải pháp xác thực, liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư.


Cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 ngay sau khi tiêm. Ảnh: HL

 

Văn bản nêu rõ, qua thống kê trên Nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, tính đến ngày 31/10, tỉnh Kon Tum là 1 trong 10 tỉnh (đứng thứ 62/63 toàn quốc) trong việc chậm cập nhật số liệu người dân trên địa bàn tỉnh đã được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 lên Nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Để khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung nguồn lực cập nhật đầy đủ, kịp thời số liệu tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 lên Nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, đảm bảo các đối tượng đã được tiêm vắc xin tra cứu được lịch sử tiêm vắc xin tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn. Nghiêm túc thực hiện nhập liệu (bao gồm cả dữ liệu từ khi chưa áp dụng phần mềm và đã áp dụng nhưng chưa kịp thời cập nhật) trước ngày 13/11.

Sau thời gian trên, thực hiện việc cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 ngay sau khi tiêm, không được để tồn đọng như trong thời gian qua.

Đối với các trường hợp tiêm mới trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế chỉ đạo và hướng dẫn tất cả các điểm tiêm phải xác thực thông tin định danh cá nhân trước khi tiêm; bắt buộc 100% cơ sở ý tế dùng nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 để triển khai tiêm, bắt buộc in 100% chứng nhận tiêm chủng từ nền tảng thay cho số liệu thống kê thủ công theo cách truyền thống để tránh sai sót, vấn đề thiếu dữ liệu. Đối với các trường hợp F0 mới khởi bệnh, trạm y tế xã/phường phải nhập vào cơ sở dữ liệu tiêm chủng.

Hồng Lam


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/khac-phuc-tinh-trang-cham-cap-nhat-so-lieu-len-nen-tang-quan-ly-tiem-chung-vac-xin-phong-covid-19-21387.html