Huyện Sa Thầy: Lễ đưa, đón và bàn giao các hộ gia đình tự nguyện đến định cư tại Điểm dân cư số 64, thôn Ia Đơr, xã Ia Tơi

9

baokontum.com.vn

29/06/2022 15:55

Ngày 29/6, tại làng Khúc Na, xã Sa Bình, UBND huyện Sa Thầy phối hợp với huyện Ia H’Drai tổ chức Lễ đưa, đón và bàn giao 8 hộ gia đình với 28 nhân khẩu tự nguyện di dân đến định cư, sinh sống tại Điểm dân cư số 64 (thôn Ia Đơr, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai).

Đây là đợt thứ 2 huyện Sa Thầy vận động các hộ dân khó khăn về nhà ở, thiếu đất ở, đất sản xuất tự nguyện đến định cư tại Điểm dân cư số 64 xã Ia Tơi. Trước đó, năm 2019, huyện Sa Thầy cũng đã vận động được 14 hộ với 60 nhân khẩu của thôn Khúc Na tự nguyện đến định cư tại Điểm dân cư số 64 này.


Trao quà hỗ trợ các hộ dân tự nguyện di dân đến định cư, sinh sống tại Điểm dân cư số 64. Ảnh: TT

 

Các hộ dân tự nguyện đến định cư tại Điểm dân cư 64 sẽ được hỗ trợ tiền di chuyển nhà ở; hỗ trợ lương thực trong 12 tháng (15 kg gạo/người/tháng); được cấp 1000 m2 đất ở và đất sản xuất; được nhận khoán cao su và làm công nhân ở các công ty trên địa bàn…, qua đó giúp bà con sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Thanh Tú


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/huyen-sa-thay-le-dua-don-va-ban-giao-cac-ho-gia-dinh-tu-nguyen-den-dinh-cu-tai-diem-dan-cu-so-64-thon-ia-dor-xa-ia-toi-24356.html