Hội thi truyền thông về “Bình đẳng giới, xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em”

37

baokontum.com.vn

12/10/2023 14:48

Sáng 12/11, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội thi truyền thông về thực hiện “Bình đẳng giới, xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em” cấp tỉnh năm 2023.

144114%E1%BA%A2nh%201%20%C4%90%E1%BB%93ng%20ch%C3%AD%20Ch%E1%BB%A7%20t%E1%BB%8Bch%20H%E1%BB%99i%20LHPN%20t%E1%BB%89nh%20Y%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20t%E1%BA%B7ng%20hoa%20cho%20c%C3%A1c%20%C4%91%E1%BB%99i%20thi.

Tặng hoa cho các đội thi. Ảnh: YĐ

 

Hội thi được tổ chức nhằm thực hiện hiệu quả Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, đồng thời đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2023) và chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Tham gia Hội thi có 8 đội với 65 thí sinh đến từ Hội LHPN 8 huyện: Đăk Hà, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Sa Thầy, Kon Rẫy, Kon Plông.

Các đội thực hiện 3 phần thi gồm: Phần thi chào hỏi giới thiệu đội thi bằng hình thức thơ, ca, múa, hát, vè, tiểu phẩm; phần thi trắc nghiệm với 10 câu hỏi tìm hiểu về nội dung cơ bản của Dự án 8, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới…; phần thi truyết trình mỗi đội tự chọn chủ đề với nội dung liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, nạn buôn bán người, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, các vấn đề cấp thiết liên quan đến phụ nữ, trẻ em và hưởng ứng Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”.

144158%E1%BA%A2nh%203%20Ban%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%20trao%20gi%E1%BA%A3i%20Nh%E1%BA%A5t%20cho%20%C4%91%E1%BB%99i%20thi%20%C4%91%E1%BA%BFn%20t%E1%BB%AB%20H%E1%BB%99i%20LHPN%20huy%E1%BB%87n%20Tu%20M%C6%A1%20R%C3%B4ng.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội thi đến từ Hội LHPN huyện Tu Mơ Rông. Ảnh: YĐ

 

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và 3 giải Phụ cho các đội thi.

Hội thi cũng là cơ hội để các mô hình tổ truyền thông tại các xã và thôn đặc biệt khó khăn trong tỉnh được gặp gỡ, giao lưu trao đổi những cách làm hay sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới và những tập tục văn hóa có hại, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em. Từ đó, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Y Đô


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/hoi-thi-truyen-thong-ve-binh-dang-gioi-xoa-bo-dinh-kien-va-khuon-mau-gioi-xay-dung-moi-truong-song-an-toan-cho-phu-nu-va-tre-em-33235.html