Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh động viên công nghiệp

0
131

 

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum, có đồng chí Lê Ngọc Tuấn – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan của tỉnh.Loading...

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum


 

Sau 15 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh động viên công nghiệp, các Bộ, ngành Trung ương, địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, tầng lớp nhân dân đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện công tác động viên công nghiệp theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phù hợp với tình hình thực tế ở từng Bộ, ngành, địa phương đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Việc quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ động viên công nghiệp ngày càng chặt chẽ, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhân dân và doanh nghiệp, là tiền đề triển khai thực hiện động viên công nghiệp phục vụ cho nhu cầu Quốc phòng; thực hiện đường lối chiến lược của Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

 

Đối với tỉnh Kon Tum, từ khi Pháp lệnh động viên công nghiệp có hiệu lực, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ. Toàn tỉnh hiện có 1.926 doanh nghiệp, trong đó 82 doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong các lĩnh vực luyện kim, hóa chất, điện tử và cơ khí; các doanh nghiệp phân bố không đồng đều trên địa bàn tỉnh, giữa khu vực thành thị và nông thôn; chủ yếu tập trung vào khu vực thành thị, khu đông dân cư; về cơ sở hạ tầng, quy mô, năng lực sản xuất vừa và nhỏ, vốn điều lệ ít, số lượng lao động không đáng kể. Về năng lực sản xuất, trình độ công nghệ của các doanh nghiệp công nghiệp chủ yếu tập trung vào chế biến nông sản, lâm sản, sửa chữa cơ khí vừa và nhỏ, sản xuất theo mùa vụ… Từ năm 2008 đến năm 2017, qua khảo sát 41 doanh nghiệp công nghiệp có quy mô vừa, hoạt động trong các lĩnh vực luyện kim, hóa chất, điện tử và cơ khí; tuy nhiên, chưa có doanh nghiệp nào đủ điều kiện động viên công nghiệp theo quy định…

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao và biểu dương Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành, địa phương đã làm tốt công tác quán triệt, triển khai, phối hợp tổ chức thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng qua 15 năm thực hiện Pháp lệnh động viên công nghiệp. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu cần huy động hiệu quả hơn nữa các thành phần kinh tế, nhằm biến tiềm lực của các thành phần kinh tế thành tiềm năng khai thác cho công nghiệp quốc phòng, đồng thời phải áp dụng các thành tựu và tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào công nghiệp quốc phòng để tạo ra các sản phẩm phục vụ xã hội…./.

Đức Tỵ

Đi đến nguồn bài viết

Loading...