Hội nghị sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

0
27


30/07/2019 15:35


Sáng 30/7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 (Luật HNGĐ). Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có đại diện một số sở, ngành; lãnh đạo phòng tư pháp các huyện, thành phố và một số tổ hòa giải cơ sở.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh. Ảnh: HT

 

3 năm qua, công tác triển khai thi hành Luật HNGĐ được tiến hành nghiêm túc, bài bản, toàn diện và đạt được những kết quả tích cực. Nội dung, ý nghĩa Luật HNGĐ được tuyên truyền rộng rãi, toàn diện, đồng bộ với nhiều hình thức phong phú, dễ hiểu, gần gũi với người dân. Những quy định của Luật HNGĐ về các quyền nhân thân, tài sản trong quan hệ hôn nhân và gia đình đã được thể chế hóa tương đối đầy đủ bằng những văn bản quy định, hướng dẫn chi tiết hoặc trong các văn bản pháp luật khác có liên quan, tạo sự thống nhất và đồng bộ hơn của hệ thống pháp luật về hôn nhân gia đình.

Loading...

Tại tỉnh Kon Tum, để đảm bảo việc triển khai, thi hành luật có hiệu quả, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 13/1/2015 về triển khai Luật HNGĐ. Công tác tuyên truyền, phổ biến luật được triển khai rộng rãi, với nhiều hình thức, đem lại hiệu quả cao; phối hợp liên ngành giữa cơ quan tư pháp và các cơ quan liên quan trong việc triển khai thi hành Luật được thực hiện tốt.

Tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Đề án “Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình”, trong thời gian tới, tỉnh Kon Tum đẩy mạnh thực hiện các nhóm nội dung liên quan đến hôn nhân tự nguyện, tiến bộ; xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình, phát huy truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp thể hiện bản sắc của mỗi dân tộc; xây dựng quan hệ hôn nhân và gia đình tiến bộ…

H.T

Đi tới nguồn bài viết

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Loading...