Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Hội Nông dân các cấp

21

baokontum.com.vn

29/02/2024 15:17

Sáng 29/2, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Hội Nông dân các cấp. Hội nghị trực tuyến gồm 1 điểm cầu cấp tỉnh và 8 điểm cầu cấp huyện với trên 500 hội viên, nông dân tham gia.

144955Quang%20c%E1%BA%A3nh%20h%E1%BB%99i%20ngh%E1%BB%8B. 1

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh. Ảnh: TT

 

Tại Hội nghị, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội IX Hội Nông dân tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2023-2028; Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028; quán triệt Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (những điểm mới sửa đổi, bổ sung); Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Hội nghị giúp hội viên nông dân các cấp nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết Hội Nông dân các cấp; những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được Hội Nông dân các cấp đề ra trong thời gian tới; đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tính chủ động, tích cực, sáng tạo của cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, Hội Nông dân tỉnh đã phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Kon Tum lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam”.

Tất Thành

 

 


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-hoi-nong-dan-cac-cap-38587.html