Hội nghị Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ X

17

baokontum.com.vn

30/06/2022 12:55

Sáng 30/6, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 nhằm thảo luận, cho ý kiến báo cáo kết quả thực hiện công tác Hội 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm.


 Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TT

 

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội CCB trên địa bàn tỉnh luôn bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo của Trung ương hội; chú trọng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; phát huy ý chí tự lực, tự cường, tích cực lao động, đến nay, các hội viên trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được 655 trang trại, gia trại, 12 doanh nghiệp, 9 hợp tác xã, 3 tổ hợp tác, 102 hộ kinh doanh dịch vụ tạo việc làm 2.640 lao động.

Đảng đoàn, Thường trực Hội CCB tỉnh luôn chú trọng công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027); kiện toàn xây dựng tổ chức hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, lựa chọn cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực, nhiệt tình, tâm huyết với công việc.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Hội CCB tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành đại hội Hội CCB cấp huyện và Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, quy định địa phương; thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027; chỉ đạo Huyện hội Đăk Glei, cơ sở Hội xã Mường Hoong và xã Ngọc Linh phối hợp với chính quyền, đoàn thể giúp hội viên phát triển kinh tế từng bước vươn lên thoát nghèo…


Trao Bằng khen của Trung ương Hội CCB cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: TT 

 

Tại Hội nghị, Hội CCB tỉnh đã trao Bằng khen của Trung ương Hội CCB cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc.

Tất Thành


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/hoi-nghi-ban-chap-hanh-hoi-cuu-chien-binh-tinh-lan-thu-x-24368.html