Hội nghị Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ 2, khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027

38

baokontum.com.vn

16/12/2022 13:12

Sáng 16/12, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 tổ chức Hội nghị lần thứ 2, nhằm tổng kết, đánh giá công tác hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.


Hội CCB tỉnh vinh dự nhận cờ thi đua của Trung ương Hội CCB Việt Nam trong phong trào thi đua “ CCB gương mẫu” năm 2022. Ảnh: YĐ

 

Năm 2022, Hội CCB tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo củaTrung ương Hội, Tỉnh ủy triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội CCB nhiệm kỳ 2022-2027.

Các cấp Hội CCB trong tỉnh phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao đời sống cho hội viên CCB; chú trọng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội, quỹ quốc gia giải quyết việc làm, quỹ nội bộ Hội hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình.

 Đến nay, các hội viên trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được 8 doanh nghiệp, 9 hợp tác xã, 10 tổ hợp tác trang trại, gia trại tạo việc làm cho 3.820 lao động; xóa 20 nhà tạm trị giá 761,2 triệu đồng. Nhiều mô hình CCB “Hiến kế, hiến đất, góp công, góp tiền”, “Đoạn đường CCB tự quản”, “CCB với môi trường xanh, sạch, đẹp” được duy trì bằng những việc làm cụ thể thiết thực, qua đó đóng góp 4.417 ngày công; hiến 5.400 m2 đất trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bên cạnh đó, Thường trực Hội CCB tỉnh thường xuyên quan tâm động viên hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau, hoạn nạn, ủng hộ nhà “Nghĩa tình đồng đội”, tổ chức thăm hỏi, tặng quà hội viên nhân dịp lễ, tết với tổng trị giá 279,3 triệu đồng; trao học bổng con em hội viên nghèo, vượt khó, học giỏi.

Năm 2023, Hội CCB tỉnh tiếp tục tham gia công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh thi đua thực hiện các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động; thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới, xóa nhà dột nát, giảm nghèo góp phần phát triển kinh tế tại địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội CCB các cấp nhiệm kì 2022-2027…

130118%E1%BA%A3nh%203%20H%E1%BB%99i%20CCB%20t%E1%BB%89nh%20%C4%91%C3%A3%20trao%20B%E1%BA%B1ng%20khen%20c%E1%BB%A7a%20H%E1%BB%99i%20C%E1%BB%B1u%20chi%E1%BA%BFn%20binh%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20cho%2003%20t%E1%BA%ADp%20th%E1%BB%83,%2002%20c%C3%A1%20nh%C3%A2n
Hội CCB tỉnh trao Bằng khen của Hội CCB Việt Nam cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: YĐ

 

Tại Hội nghị, Hội CCB tỉnh vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội CCB Việt Nam trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2022; trao Bằng khen của Hội CCB Việt Nam cho 3 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2022; trao giải Cuộc thi tìm hiểu truyền thống Hội CCB Việt Nam và Đại hội Hội CCB Việt Nam (trong đó tỉnh Kon Tum đạt giải Ba tập thể, 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích cá nhân). Hội CCB tỉnh khen thưởng 13 tập thể, 21 cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Hội và phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2022; khen thưởng 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng công trình thi đua chào mừng đại hội Hội CCB các cấp tiến tới Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỷ 2022-2027.

Y Đô

 


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/hoi-nghi-ban-chap-hanh-hoi-cuu-chien-binh-tinh-lan-thu-2-khoa-vii-nhiem-ky-2022-2027-27503.html