Hoàn trả kinh phí chênh lệch giá dịch vụ test nhanh Covid-19

17

baokontum.com.vn

24/11/2022 09:02

Trung tâm Y tế các huyện Đăk Glei, Ia H’Drai, Tu Mơ Rông và thành phố Kon Tum thông báo tiếp tục hoàn trả kinh phí chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh Covid-19.

Theo đó, từ ngày 21/11 đến trước ngày 30/12/2022 tiếp tục hoàn trả kinh phí chênh lệch cho toàn bộ đối tượng đã thực hiện việc chi trả giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh Covid-19 từ ngày 1/7 đến ngày 9/11/2021 (giá đã thu là 238.000 đồng/lần).

Tại Huyện Ia H’Drai, toàn bộ đối tượng đã thực hiện việc chi trả giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh Covid-19. 

Tại huyện Đăk Glei, các đối tương đã thực hiện chi trả giá dịch vụ test nhanh Covid-19 ở các địa điểm: Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei, chốt liên ngành số 2 (đèo Lò Xo, xã Đăk Man, huyện Đăk Glei).

Tại huyện Tu Mơ Rông, các đối tượng đã thực hiện việc chi trả giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh Covid-19 ở các địa điểm: Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông; chốt kiểm tra Tỉnh lộ 678 thuộc địa bàn xã Đăk Tờ Kan; chốt kiểm tra ngã ba Quốc lộ 40B và đường tránh đèo thuộc địa bàn xã Đăk Hà; chốt kiểm tra số 6 (ranh giới Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam – xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông; chốt kiểm soát Ngọc Yêu (thôn Long Láy 2, xã Ngọc Yêu); chốt kiểm kiểm dịch Măng Ri (thôn Long Hy, xã Măng Ri).

Tại thành phố Kon Tum, toàn bộ đối tượng đã thực hiện xét nghiệm và chi trả giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh Covid-19 tại chốt liên ngành Sao Mai (thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum).

Hồng Lam


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/hoan-tra-kinh-phi-chenh-lech-gia-dich-vu-test-nhanh-covid-19-27232.html