Góp phần giải quyết an sinh xã hội và phát triển kinh tế

0
81

[Tin Kon Tum] –


05/04/2019 13:01


Từ năm 2013 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 18 quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước được các cấp có thẩm quyền thành lập và duy trì hoạt động cơ bản hiệu quả. Thông qua các Ban quản lý, Hội đồng giám sát của các quỹ tài chính này đã huy động nhiều nguồn lực, vật chất của các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh, góp phần phục vụ cho mục tiêu an sinh xã hội và phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự địa phương.

Qua theo dõi của UBND tỉnh, hơn 5 năm hoạt động, 18 quỹ tài chính ngoài nhà nước trên được đánh giá quản lý, bảo tồn nguồn vốn, nguồn thu, huy động vốn được thực hiện đúng quy định, với tổng nguồn thu và triển khai thực hiện nhiệm vụ, chức năng được giao hơn 16.000 tỷ đồng. 

Loading...

Định kỳ hàng năm, tất cả các nguồn tài chính liên quan của các quỹ được UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền của sở, ban, ngành, các huyện, thành phố thanh tra, kiểm tra thực hiện đúng các chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính ngoài ngân sách nhà nước.

Đồng thời, Ban quản lý, Hội đồng giám sát các nguồn quỹ tài chính trên địa bàn tỉnh đã điều hành, triển khai các hoạt động chuyên môn tích cực, có đóng góp tài chính, hiện vật nhằm mục đích hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo cải thiện và ổn định đời sống. Ở các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, từng bước phát triển kinh tế xã hội, ổn định trật tự an ninh địa phương.

Tháng 3 vừa qua, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã triển khai giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật quản lý các quỹ ngoài ngân sách nhà nước tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh. Qua đánh giá ban đầu, đơn vị đã triển khai khá tích cực các hoạt động, nhiệm vụ được giao.

Ông Hồ Thanh Hoàng – Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh thông tin, từ năm 2013 đến nay, đơn vị có tổng nguồn thu 1.073.873 triệu đồng từ các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng và chi trả cho các chủ rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng, các đơn vị liên quan. Đây là nguồn tài chính ổn định, bền vững, giảm gánh nặng ngân sách nhà nước đầu tư cho lâm nghiệp. Mặt khác, việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đã tác động tích cực đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển diện tích rừng mới. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đều nghiêm túc và đồng thuận thực hiện chính sách, đã giúp bảo vệ rừng tốt hơn, nâng độ che phủ rừng của tỉnh ổn định 62,2%.Tặng bò cái sinh sản cho người khuyết tật và trẻ mồ côi

 

Hoạt động của Quỹ Phát triển đất tỉnh cũng được đánh giá cao, với tổng nguồn quỹ phát triển lên 267,8 tỷ đồng, tăng so với nguồn quỹ ban đầu mới thành lập 167,8 tỷ đồng. Qua công tác theo dõi, Quỹ đã vận hành đúng các chức năng nhận vốn từ nguồn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và huy động các nguồn khác theo quy định để ứng vốn và chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá…

Quản lý và hoạt động hiệu quả, đảm bảo đúng chính sách, pháp luật về tài chính ngoài nhà nước còn có Quỹ đầu tư phát triển tỉnh. Năm 2014, đơn vị đã thực hiện thu hồi và xử lý dứt điểm các khoản vay của các dự án giai đoạn trước theo quy định và không còn nợ xấu. Năm 2015 đến nay, Quỹ đã hoạt động hiệu quả hơn, đầu tư trực tiếp vào các dự án thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, cho vay nhiều dự án đóng góp cho sự phát triển của tỉnh như: đầu tư phát triển Sâm Ngọc Linh (sản phẩm chủ lực của tỉnh); cho vay đầu tư dự án nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Kon Tum; mua sắm trang thiết y tế nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I…

Ông Lưu Duy Khanh – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cũng nhận xét, thời gian qua, ngoài các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước, lĩnh vực kinh tế có sự đóng góp cho phát triển ở địa phương, thì một số quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước thuộc các nhóm quỹ xã hội, từ thiện được hình thành và có nhiều đóng góp tích cực như: Quỹ vì người nghèo, Quỹ cứu trợ, Quỹ Khuyến học, Quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật, Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo… với tổng nguồn vận động gần 100 tỷ đồng/năm. Qua theo dõi, giám sát của Ủy ban MTTQVN tỉnh, hàng năm, từ nguồn tài chính này, ban quản lý, hội đồng điều hành các quỹ đã hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo từng bước ổn định đời sống về vật chất và tinh thần; hỗ trợ cho các đối tượng người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sớm hòa nhập cộng đồng, vượt lên khó khăn để cải thiện cuộc sống tốt hơn.

Đánh giá của UBND tỉnh, 5 năm qua, các quỹ tài chính ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh đã hoạt động hiệu quả và tích cực, đúng quy định pháp luật, góp phần tích cực vào giải quyết các vấn đề an sinh xã hội và thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế đề ra.             

Bài và ảnh: Mai Trâm

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Loading...