Giúp nông dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm

20

baokontum.com.vn

19/09/2022 13:03

Thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” (Cuộc vận động), các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ngành vận động nông dân triển khai nhiều mô hình hay, hiệu quả, góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nông dân.

Theo ông A Cường – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum có văn bản chỉ đạo và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức quán triệt đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức cơ quan; ban hành kế hoạch thực hiện Cuộc vận động; chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố tích cực phối hợp với ngành chức năng cùng cấp thực hiện Cuộc vận động đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh.

Để hội viên nông dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, các cấp Hội tích cực  phối hợp với các ngành liên quan tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, hội thảo, nói chuyện chuyên đề nhằm chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân nói chung, hội viên nông dân là người DTTS nói riêng về kỹ thuật sản xuất nhiều loại cây trồng và vật nuôi; vận động hộ DTTS bỏ dần những hủ tục, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững, thực hiện các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong sản xuất để các hộ học tập, làm theo. Cuộc vận động đang tạo ra những chuyển biến tích cực trong đời sống hội viên và nông dân.


Mô hình sầu riêng ở huyện Đăk Hà. Ảnh: V.N

 

Để tìm hiểu sự chuyển biến đó, chúng tôi về xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy. Chủ tịch Hội Nông dân xã A Việt đưa tôi đến thăm mô hình cải tạo vườn tạp trồng cây mít Thái, nuôi heo sọc dưa trên rẫy của ông Đinh Cao Thế (người Mường) ở thôn Đăk Tang. Cây mít Thái ông Thế trồng mới hơn 1 năm đã cho quả, heo sọc dưa phát triển thành nhiều bầy đàn. Chỉ riêng mô hình heo sọc dưa, ông Thế thu gần 300 triệu đồng/năm. “Thấy tôi sản xuất hiệu quả, nông dân đến học tập, mua heo con về nuôi, nhân rộng mô hình”- ông Thế bộc bạch.

Ở làng Chờ, xã Ya Ly, cùng với việc khai thác thủy sản lòng hồ Ya Ly, hơn 10 hội viên nông dân thực hiện mô hình nuôi cá, ếch trong lồng. Ông A Giáo, nuôi ếch lòng hồ cho hay: Được sự quan tâm của chính quyền và Hội Nông dân xã, gia đình tôi nuôi ếch lòng hồ bán được 40 triệu đồng/năm, giúp gia đình ổn định đời sống và nâng cao thu nhập.

Theo Hội Nông dân tỉnh, các cấp Hội Nông dân còn phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với mỗi xã một sản phẩm như: Tổ hợp tác hạt điều rang muối ở xã Mô Rai (huyện Sa Thầy), Tổ hợp tác làm chổi đót ở xã Đăk Tơ Lung (huyện Kon Rẫy), Tổ hợp tác nuôi hươu sao lấy nhung tại xã Ia Đal (huyện Ia H’Drai).

Các cấp Hội Nông dân các huyện, thành phố thành lập được nhiều chi, tổ, hội nghề nghiệp hoạt động hiệu quả. Theo đó, các chi, tổ, hội nghề nghiệp này, xây dựng mô hình “Chăn nuôi heo đen” xã Đăk Ang (huyện Ngọc Hồi); “Trồng lúa nước chất lượng cao” ở xã Đăk Dục (huyện Ngọc Hồi), xã Đăk Cấm (thành phố Kon Tum); “Trồng rau sạch”,  “Cải tạo vườn tạp và xây dựng vườn rau gia đình” ở Sa Loong (huyện Ngọc Hồi); “Chăn nuôi bò sinh sản” ở  xã Pô Kô (huyện  Đăk Tô), thị trấn Đăk Glei (huyện Đăk Glei); “Nuôi ong rừng lấy mật tự nhiên” xã Đăk Plô, “Trồng và phát triển sâm dây” xã Mường Hoong (huyện Đăk Glei); “Trồng cây ăn trái” xã Văn Lem (huyện Đăk Tô), xã Đăk Hring (huyện Đăk Hà), xã Ia Chim (thành phố Kon Tum), thị trấn Đăk Rve (huyện Kon Rẫy); “Dệt thổ cẩm” xã Măng Ri (huyện Tu Mơ Rông).


Mô hình nuôi ếch ở xã Ya Ly. Ảnh: VN

 

Kết quả cho thấy, ngay trong năm đầu tiên thực hiện Cuộc vận động, toàn tỉnh có 3.013 hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo thay đổi nếp nghĩ cách làm; bỏ dần các phong tục lạc hậu, không trông chờ ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững; 2.698 hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Trong quá trình thực hiện Cuộc vận động, Hội Nông dân các cấp chủ động lồng ghép một số chương trình, dự án với phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; các dự án do chính quyền hỗ trợ đã góp phần giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo DTTS thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong sản xuất, kinh doanh để vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, thông qua nguồn vốn tự có của nông dân và vốn vay ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Hỗ trợ nông dân và một phần nhỏ vận động cán bộ Hội Nông dân đóng góp hỗ trợ hội viên xây dựng các mô hình điểm để làm cơ sở nhân ra diện rộng.

Kết quả đạt được ban đầu thật đáng khích lệ. Tuy nhiên, cũng phải khẳng định rằng, một số hủ tục, tập quán lạc hậu vẫn chưa được xóa bỏ triệt để; một số mô hình hiệu quả còn thấp nên chưa huy động được đông đảo hội viên, nông dân tham gia.

Trước những yêu cầu đặt ra, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh A Cường cho biết, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo Hội Nông dân các cấp tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giúp hội viên, nông dân đồng bào DTTS thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong đó, các cấp Hội tiếp tục tổ chức cho cán bộ, hội viên nông dân học tập kinh nghiệm các mô hình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, theo phương châm lấy “Nông dân dạy nông dân” để nhân rộng các mô hình hiệu quả, góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống cho hội viên, nông dân. 

Văn Nhiên


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/giup-nong-dan-thay-doi-nep-nghi-cach-lam-26339.html