Giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Tây Nguyên 6 tháng đầu năm

8

baokontum.com.vn

21/06/2024 15:37

Sáng 21/6, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Tây Nguyên 6 tháng đầu năm 2024.

145715Quang%20c%E1%BA%A3nh%20H%E1%BB%99i%20Ngh%E1%BB%8B.%20(2)

Quang cảnh Hội Nghị. Ảnh: TT

 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Kon Tum có đại diện Ban Tổ chức, Ban Kiểm tra, Ban Thanh niên nông thôn, Ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn; thường trực các tỉnh đoàn cụm Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Đăk Lăk, Đăk Nông); đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.

Đại diện Tỉnh đoàn Kon Tum phát biểu, đề xuất. Ảnh: TT

 

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các Tỉnh đoàn trong Cụm đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm.

Các hoạt động phong trào bám sát chủ đề công tác năm, ba khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 gắn với thực hiện Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng, Đoàn các cấp và nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Các đơn vị đã chủ động cụ thể hóa các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương đơn vị, đạt hiệu quả cao có sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Các câp bộ Đoàn đã chủ động, sáng tạo trong việc thiết kế và tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị; huy động được các nguồn lực xã hội tham gia hỗ trợ an sinh xã hội, các hoạt động của tổ chức Đoàn, nhất là việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, thanh niên là người dân tộc thiểu số, tôn giáo, thanh niên vùng biên giới. Qua đó, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo nền tảng để thúc đẩy các phong trào thi đua, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, học tập, lao động sản xuất trong đoàn viên, thanh niên.

Các đơn vị đã chủ động trong công tác nắm bắt tình hình địa bàn, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên. Kịp thời kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn qua đó tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, phong trào hành động cách mạng của Đoàn; những vấn đề sự kiện chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại,…

Trong 6 tháng cuối năm, các Tỉnh đoàn trong cụm tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, pháp luật cho thanh niên, tạo môi trường cho thanh niên được sáng tạo và kết nối hỗ trợ các ý tưởng có hiệu quả; quan tâm tới công tác phát triển đoàn viên; nâng cao chất lượng đoàn viên, chi đoàn ở khu dân cư…

Tất Thành


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/giao-ban-cong-tac-doan-va-phong-trao-thanh-thieu-nhi-cum-tay-nguyen-6-thang-dau-nam-41521.html