Giải pháp cho công tác giảm nghèo bền vững ở Kon Plông

14

baokontum.com.vn

01/07/2022 06:03

Là một trong 62 huyện nghèo trong cả nước theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, làm thế nào để “giải bài toán giảm nghèo bền vững” cho người dân ở một địa phương có trên 90% dân số là người DTTS là điều mà lãnh đạo huyện Kon Plông luôn trăn trở.

Theo Quyết định 59/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, toàn huyện Kon Plông có 3.451 hộ, chiếm tỷ lệ 54,29% so với tổng số hộ trên địa bàn.

Những năm qua, từ các nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và vốn lồng ghép của huyện, nguồn xã hội hóa, các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn huyện nghèo, UBND huyện Kon Plông quan tâm chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn trên địa bàn xây dựng kế hoạch giảm nghèo hàng năm, phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu giảm từ 6-8%/năm.

Qua đó, công tác giảm nghèo trong giai đoạn 2016-2020 thực hiện bình quân hàng năm giảm trên 7%, đạt chỉ tiêu đề ra so với Chương trình 36-CTr/HU ngày 10/10/2016 của Huyện ủy Kon Plông. Tổng số hộ nghèo toàn huyện tính đến 31/12/2020 là 1.149 hộ, chiếm tỷ lệ 14,98% so với tổng số hộ dân toàn huyện. Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, tổng số hộ thoát nghèo là 2.407 hộ, số hộ thoát cận nghèo là 1.091 hộ.


Sản phẩm cá rô phi nuôi 3 tháng trên lòng hồ. Ảnh: QĐ

 

Nắm tình hình thực tế tại huyện Kon Plông trong những năm qua, chúng tôi nhận thấy, một trong các giải pháp thực hiện chương trình giảm nghèo theo hướng bền vững tại địa phương này có hiệu quả, đó chính là công tác xuất khẩu lao động. Bởi, việc xuất khẩu lao động không chỉ giải quyết việc làm, mang lại thu nhập khá cao cho người dân địa phương, mà thông qua đó, người lao động còn học được nghề nghiệp và các kỹ năng, kiến thức để áp dụng cho cuộc sống bản thân, gia đình sau này. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, số người nghèo, nhất là đồng bào DTTS đi làm việc ở nước ngoài hàng năm chưa cao…

Chị Y Dét (dân tộc Mơ Nâm, cư trú tại thôn Kon Chốt, thị trấn Măng Đen) là một trong những trường hợp có đời sống khá lên nhờ xuất khẩu lao động. Chị học tới lớp 9 rồi nghỉ (năm 2012), ở nhà với bố mẹ làm rẫy, cuộc sống khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Được cán bộ Phòng LĐ-TB&XH tuyên truyền, vận động và tư vấn việc làm, năm 2018, chị đăng ký đi làm tại Ả Rập Xê Út trong 2 năm với nghề giúp việc gia đình. Ngoài ăn ở miễn phí, hàng tháng chị nhận mức lương 9 triệu đồng; tháng 12/2020, chị trở về địa phương với số vốn hơn 200 triệu đồng. Với số vốn tích cóp được, chị xây căn nhà nhỏ trên đất bố mẹ cho, mở cửa hàng tạp hóa và bán thêm nước giải khát, cà phê. Năm sau, chị lập gia đình với người chồng làm nông cùng thôn. Cuộc sống của gia đình chị hiện nay ổn định và đã thoát khỏi hộ nghèo năm 2021.  

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Xuân Long – Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Kon Plông thông tin khá đầy đủ “bức tranh toàn diện” về hộ nghèo và hộ cận nghèo tại địa phương. Theo đó, kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2021- 2025, tính đến cuối năm 2021, toàn huyện Kon Plông có 7.551 hộ, 26.807 nhân khẩu – trong đó, hộ nghèo 3.353 hộ, chiếm tỷ lệ 44,40% so với tổng số hộ trên địa bàn; hộ cận nghèo 875 hộ, chiếm tỷ lệ 11,59% so với tổng số hộ; 100% hộ cận nghèo là người DTTS, chiếm 13,47% so với hộ đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.


Ưu tiên nguồn lực cho công tác giảm nghèo theo hướng bền vững. Ảnh: QĐ

 

Ông Phạm Văn Thắng – Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Plông chia sẻ: Để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025, trong những năm tới, UBND huyện Kon Plông sẽ tập trung mọi nguồn lực đầu tư cho chương trình giảm nghèo. Trong đó, tăng cường tuyên truyền sâu rộng về công tác giảm nghèo, nâng cao nhận thức của nhân dân về tiêu chí tiếp cận nghèo đa chiều, góp phần tạo được sự đồng thuận của toàn xã hội trong triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo; khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo.

Huy động nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng; ưu tiên xây dựng các công trình giao thông nông thôn, thủy lợi, hệ thống cung cấp điện ở các xã đặc biệt khó khăn, vùng sản xuất hàng hóa để phục vụ sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, nông sản cho người dân. Phát huy vai trò của cán bộ nông nghiệp trong việc hướng dẫn hộ nghèo, hộ cận nghèo lập phương án và tổ chức thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh; gắn cho vay vốn với hướng dẫn hộ nghèo cách làm ăn theo hướng điều chỉnh cơ cấu ngành nghề hiệu quả, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội từng địa phương và theo khả năng quy mô, trình độ sản xuất từng vùng, từng hộ.

Bên cạnh đó, huyện Kon Plông chỉ đạo triển khai nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả, gắn với thực hiện các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản suất nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Chú trọng các mô hình sản xuất chuyên canh theo hướng sản xuất hàng hoá; mô hình liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa hộ nghèo, cận nghèo với doanh nghiệp thông qua hợp tác xã, tổ hợp tác; mô hình sản xuất nông, lâm kết hợp, tạo việc làm cho người nghèo gắn với trồng và bảo vệ rừng; mô hình trồng trọt, chăn nuôi an toàn theo quy trình Viet Gap…

Thực hiện các chính sách hỗ trợ về đất sản xuất, đất ở cho hộ đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn. Huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo đang ở nhà đơn sơ, nhà dột nát. Triển khai có hiệu quả, chất lượng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 5-7% so với tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện.        

Quang Định


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/giai-phap-cho-cong-tac-giam-ngheo-ben-vung-o-kon-plong-24341.html