Đồn Biên phòng Đăk Blô: Giúp dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm

8

baokontum.com.vn

29/11/2023 06:01

Những năm qua, Đồn Biên phòng Đăk Blô đã có nhiều việc làm thiết thực góp phần làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân vùng biên trong sản xuất, từ đó tăng thu nhập, từng bước giảm nghèo bền vững.

Đồn Biên phòng Đăk Blô được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ đoạn biên giới dài 20,225km. Địa bàn quản lý là xã Đăk Plô, có 449 hộ/1.539 khẩu với 8 dân tộc anh em cùng sinh sống, dân tộc Gié Triêng chiếm 95% dân số. Toàn xã có 58/449 hộ nghèo, chiếm 12,92%; hộ cận nghèo 28/449 hộ, chiếm 6,23% tổng số hộ toàn xã.

Làm thế nào để người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm để sớm thoát nghèo là trăn trở của cấp ủy, chính quyền xã Đăk Plô cũng như cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Đăk Blô. Bám sát hướng dẫn, kế hoạch của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, đơn vị  xây dựng kế hoạch, đăng ký mô hình giúp dân thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bên vững” và các phong trào thi đua yêu nước khác phù hợp với tình hình thực tế đơn vị, địa bàn.

180528c%C3%A1n%20b%E1%BB%99%20%C4%91%E1%BB%93n%20BP%20%C4%90%C4%83k%20Bl%C3%B4%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20d%C3%A2n%20c%C3%A1ch%20tr%E1%BB%93ng%20d%C3%A2m%20s%C3%A2y%20c%C3%B3%20hi%E1%BB%87u%20qu%E1%BA%A3

Cán bộ Đồn Biên phòng Đăk Blô hướng dẫn người dân cách trồng sâm dây có hiệu quả. Ảnh: H.D

 

Trong quá trình triển khai thực hiện, đơn vị tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho 100% cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đầy đủ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động; đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã, thôn tuyên truyền người dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, “BĐBP chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”. Qua đó, ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân từng bước được nâng lên, từ bỏ trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, biết sử dụng có hiệu quả nguồn lực của gia đình, nguồn vốn của xã hội để phát triển kinh tế, tích cực đổi mới sản xuất, từng bước nâng cao đời sống gia đình, tự lực vươn lên thoát nghèo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã ngày càng giảm.

Ngoài ra, Đồn còn phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện Đăk Glei, ban, ngành, đoàn thể xã hướng dẫn người dân trên địa bàn áp dụng khoa học kỹ thuật trồng sâm dây, sâm Ngọc Linh, mì, lúa nước, cà phê xứ lạnh, mắc ca, nuôi ong lấy mật dưới tán rừng đạt hiệu quả kinh tế cao; sản lượng và diện tích các loại cây trồng ngày càng tăng.

Cũng thông qua việc phân công, giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, làng; đảng viên phụ trách các hộ gia đình; cán bộ người DTTS kết nghĩa với hộ gia đình người DTTS; cán bộ tăng cường xã để giúp đỡ, tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên làm giàu chính đáng, thay đổi nhận thức, từ bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu, không phù hợp với nếp sống văn hóa mới, trái với quy định của pháp luật, gây tốn kém về kinh tế, ảnh hưởng đến sức khỏe; thực hiện nghiêm hương ước của thôn, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa.

180548c%C3%A1n%20b%E1%BB%99%20chi%E1%BA%BFn%20s%C4%A9%20%C4%90%E1%BB%93n%20BP%20%C4%90%C4%83k%20Bl%C3%B4%20v%E1%BA%ADn%20%C4%91%E1%BB%99ng%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20d%C3%A2n%20thay%20%C4%91%E1%BB%95i%20n%E1%BA%BFp%20ngh%C4%A9%20c%C3%A1ch%20l%C3%A0m

Vận động người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm. Ảnh: HD

 

Qua công tác tuyên truyền và tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể đề ra nhiều chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế theo thế mạnh của địa phương. Chính vì vậy, nhiều hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo trên địa bàn ngày càng thay đổi nếp nghĩ, cách làm, dần xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu, thực hiện nếp sống văn hóa mới.

Nhiều hộ gia đình tích cực phát triển kinh tế, tự vươn lên thoát nghèo bền vững, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi. Chính vì thế, nhiều hộ bước đầu thu nhập khá, có tích lũy và vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, người dân đã biết lựa chọn một số sản phẩm chủ lực để đầu tư, hình thành các sản phẩm đặc trưng để xây dựng liên kết chuỗi giá trị gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) như sâm dây, muối tiêu.

Cùng với việc triển khai thực hiện Cuộc vận động, Đồn Biên phòng Đăk Blô còn gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chương trình, mô hình đang triển khai như Chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, “Bò giống sinh sản giúp hộ nghèo” góp phần làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân.

Qua triển khai quyết liệt việc thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Blô góp phần giúp nhận thức của người dân trên địa bàn chuyển biến rõ rệt, đời sống ngày càng nâng cao; qua đó  tạo mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân với đơn vị ngày bền chặt.   

Huệ Dương


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/don-bien-phong-dak-blo-giup-dan-thay-doi-nep-nghi-cach-lam-35095.html