Đẩy mạnh giáo dục, rèn luyện phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

4

baokontum.com.vn

22/09/2022 13:06

Phấn đấu rèn luyện theo tiêu chuẩn con người mới Việt Nam, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” đã tạo nên phẩm chất đạo đức, nhân cách, bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh.

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn xác định Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là một nội dung quan trọng góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện và thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ hàng năm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh  đưa nội dung thực hiện cuộc vận động thành một tiêu chí đánh giá phong trào thi đua quyết thắng của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương triển khai tổ chức thực hiện cuộc vận động gắn với việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và các văn bản về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật.

Trong các tiêu chí về xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội, thì tiêu chí xây dựng phong trào và phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, rèn luyện theo tiêu chuẩn con người mới Việt Nam, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình cách mạng hiện nay là nội dung xuyên suốt và quan trọng nhất.


LLVT huyện Sa Thầy hỗ trợ lương thực cho đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ya Xiêr. Ảnh: D.Đ.N

 

Để thực hiện tiêu chí này, Đảng ủy, chỉ huy các cấp đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lành mạnh, lối sống đẹp, sống có lý tưởng của người quân nhân cách mạng, có năng lực thực hiện nhiệm vụ tốt; bảo đảm cho lực lượng vũ trang tỉnh luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Bởi vậy, những năm qua, việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện ngày càng có những chuyển biến tích cực.

Qua bình xét chất lượng tổ chức cơ sở đảng hàng năm có 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 50% đạt trong sạch vững mạnh; có 86,76% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên vi phạm tư cách giảm xuống rõ rệt qua từng năm.

Công tác giáo dục chính trị tại đơn vị được tổ chức thực hiện nghiêm túc, thông qua công tác giáo dục chính trị đã củng cố nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh. Kết quả giáo dục chính trị hàng năm 100% đạt yêu cầu trở lên, trong đó bình quân có 76,3% đạt khá, giỏi. Việc thường xuyên giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ xác định tốt nhiệm vụ, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết tương trợ, có tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong môi trường hoạt động quân sự, từ đó tạo cho người quân nhân hình thành những phẩm chất tốt đẹp của con người mới xã hội chủ nghĩa.


Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, LLVT tỉnh luôn nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: ĐN

 

Bên cạnh công tác giáo dục chính trị, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh còn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, thi đua “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; các đợt sinh hoạt chính trị như “Sống vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì người thân gia đình, bè bạn”. Đồng thời, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ gắn với thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thông qua các phong trào hành động cách mạng và các cuộc vận động đã góp phần quan trọng xây dựng nhân cách người quân nhân cách mạng và xây dựng con người mới.

Nhờ đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” mà then chốt là xây dựng phong trào và phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, rèn luyện theo tiêu chuẩn con người mới Việt Nam, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” đã tạo nên phẩm chất đạo đức, nhân cách, bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng;  ý thức, trách nhiệm của bộ đội ngày càng được nâng cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.           

Dương Đức Nhuận


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/day-manh-giao-duc-ren-luyen-pham-chat-bo-doi-cu-ho-26360.html