Đăk Tô: Xây dựng nền hành chính theo hướng hiện đại hóa

Năm 2020, huyện Đăk Tô tập trung xây dựng nền hành chính theo hướng hiện đại hóa, trong đó tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đồng thời thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích.

Chủ tịch UBND huyện Đăk Tô Đặng Hoàng Nam cho biết: Đến nay, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT Ioffice được UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả. Tất cả văn bản đi, đến của các cơ quan, đơn vị, địa phương đều được số hóa hoặc ký số, gửi, nhận và xử lý trên Hệ thống.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng văn bản điện tử cũng như Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT Ioffice, năm 2019, UBND huyện Đăk Tô đã kiến nghị Viễn thông Kon Tum tổ chức 2 buổi tập huấn cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc UBND huyện. Sau khi hoàn thành các buổi tập huấn, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện tổ chức các hội nghị tập huấn cho từng đối tượng cụ thể.

Tất cả các đơn vị và cá nhân lãnh đạo các đơn vị trên địa bàn huyện đều được trang bị chữ ký số để ứng dụng trong việc phát hành văn bản điện tử thông qua Hệ thống Ioffice và đều ứng dụng có hiệu quả. Cụ thể, trong năm 2020, UBND huyện chỉ đạo đăng ký cấp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cho 25 cá nhân là cán bộ, công chức làm công tác kế toán trong các đơn vị trên địa bàn.

Đăk Tô: Xây dựng nền hành chính theo hướng hiện đại hóa
Cán bộ Văn phòng UBND huyện Đăk Tô hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: T.V.P

Đến nay, các thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND huyện liên quan đến tình hình kinh tế – xã hội của huyện được UBND huyện chỉ đạo biên tập theo hình thức tin, bài để đăng lên Trang thông tin điện tử huyện. Theo đó, đến nay, Trang thông tin điện tử huyện đang cung cấp 400 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã dưới dạng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và mức độ 2. Trong đó, công khai 279 TTHC của cấp huyện (có 171 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2) và 121 TTHC của cấp xã (có 84 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2).

Đặc biệt, sau khi UBND tỉnh triển khai hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn huyện triển khai sử dụng để bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong việc trao đổi văn bản điện tử; tuyệt đối không sử dụng các hệ thống thư điện tử công cộng được cung cấp miễn phí (như Yahoo mail, Gmail…) để trao đổi công việc cũng như gửi, nhận văn bản điện tử.

Ngoài ra, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện và tuyên truyền, phổ biến việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Trong đó, chủ yếu tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện, lồng ghép tuyên truyền trong các đợt sinh hoạt của khu dân cư và của các hội, đoàn thể… Văn phòng HĐND và UBND huyện ký hợp đồng với Bưu điện huyện để tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Nhìn chung, trong năm 2020, công tác hiện đại hóa nền hành chính được UBND huyện chỉ đạo sát sao; việc ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước được đẩy mạnh, qua đó đã công khai, minh bạch hoạt động hành chính nhà nước để phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần quan trọng trong việc xây dựng chính quyền điện tử và cải cách hành chính, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước đạt được một số kết quả nhất định như: triển khai họp trực tuyến, ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, phần mềm một cửa điện tử…, góp phần từng bước xây dựng quyền điện tử trên địa bàn huyện.

Để việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích được triển khai thực hiện và đảm bảo quy định, Chủ tịch UBND huyện Đặng Hoàng Nam đề nghị, trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính công ích công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh, đồng thời tổ chức tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC để trả cho tổ chức, công dân theo đúng quy định của nhà nước.

Mặt khác, UBND huyện Đăk Tô phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC để bồi dưỡng, tập huấn cho nhân viên bưu chính về quy trình nghiệp vụ có liên quan đến việc tiếp nhận, luân chuyển và trả hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; đồng thời tổ chức tuyên truyền để người dân biết về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và những nội dung công việc khác liên quan.

Vĩnh Hà

Đi tới nguồn bài viết