Đăk Tô: Hội nghị gặp mặt già làng năm 2022

10

baokontum.com.vn

12/01/2023 15:23

Sáng 12/1, UBND huyện Đăk Tô tổ chức Hội nghị gặp mặt già làng năm 2022. Tham dự có đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, cùng 37 già làng trong huyện.


Quang cảnh Hội nghị gặp mặt già làng năm 2022. Ảnh: TVP

 

Năm 2022, các vị già làng trên địa bàn huyện không ngừng nỗ lực, phát huy vai trò, vị trí của mình ở khu dân cư; gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội ở cộng đồng dân cư; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành và thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; triển khai kịp thời các chủ trương, nghị quyết đại hội Đảng các cấp đến mọi tầng lớp nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; chấp hành hương ước, quy ước của khu dân cư, quy định của pháp luật về sinh hoạt tôn giáo; tích cực thi đua lao động sản xuất, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, phát huy nội lực, thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Đặc biệt, các già làng đã giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc; tổ chức thực hiện tốt các lễ hội truyền thống của dân tộc, ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư; tích cực phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy tinh thần đấu tranh có hiệu quả với các phần tử xấu lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy những thành tích đã đạt được, năm 2023, UBND huyện đề nghị các già làng thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề phát sinh trong nội bộ nhân dân tại khu dân cư để kịp thời thông tin, phối hợp giải quyết, không để xảy ra các vấn đề nổi cộm, tạo thành điểm nóng. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong làng đoàn kết thực hiện tốt các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động; tham gia quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nêu cao tinh thần cảnh giác, không nghe, không tin, không làm theo lời xúi giục, dụ dỗ, kích động, lôi kéo của kẻ xấu; phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, UBND huyện tặng quà các già làng nhằm khích lệ, động viên tinh thần hăng say cống hiến vì hạnh phúc của cộng đồng trong thời gian tới.

Trần Văn Phúc


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/dak-to-hoi-nghi-gap-mat-gia-lang-nam-2022-27957.html