Đăk Hà nỗ lực xây dựng nông thôn mới

57

baokontum.com.vn

16/01/2023 13:15

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân, việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (CTXDNTM) trên địa bàn huyện Đăk Hà trong thời gian qua đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ở hầu hết các xã phát triển nhanh; nổi bật là hệ thống đường giao thông trục xã, trục thôn, đường liên thôn, điện sinh hoạt, trường học, cơ sở vật chất văn hóa… ngày càng hoàn thiện, thúc đẩy phát triển chung của địa phương. Đến nay, huyện có 9/10 xã đạt chuẩn về tiêu chí cơ sở hạ tầng nông thôn (xã Ngọk Réo chưa đạt).

Các công trình thủy lợi và hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất được huyện đầu tư nâng cấp, sửa chữa, cải tạo; có 10/10 xã đạt chuẩn tiêu chí về thủy lợi. Ngành điện đầu tư hoàn thiện hệ thống mạng lưới điện liên xã, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của cả hệ thống điện; có 10/10 xã đạt chuẩn tiêu chí về điện.


Người dân chung tay góp sức xây dựng đường giao thông ở xã Đăk La. Ảnh: QĐ

 

Toàn huyện Đăk Hà có 23/41 trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất theo quy định; 41/41 trường đạt chuẩn về cơ sở vật chất tối thiểu, cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học; có 7/10 xã đạt chuẩn tiêu chí về trường học. Các địa phương chú trọng đầu tư xây dựng nhà văn hóa, hội trường đa năng, sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, TDTT của xã; các điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định; có 10/10 xã đạt chuẩn.

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đáp ứng đầy đủ nhu cầu hàng hóa hàng ngày của người dân trên địa bàn huyện; có 10/10 xã đạt chuẩn. Mạng lưới thông tin, liên lạc, bưu chính, viễn thông được mở rộng đến 100% xã; công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi vào hầu hết các lĩnh vực đời sống xã hội; có 10/10 xã đã đạt chuẩn tiêu chí này.

Huyện Đăk Hà tích cực vận động và tạo điều kiện hỗ trợ để nhân dân đầu tư cải tạo nhà ở đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng, xây mới và nâng cấp các công trình vệ sinh phù hợp với chuẩn mới; cải tạo ao, vườn, cổng, ngõ, tường rào. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 7/10 xã đạt chuẩn; riêng các xã Ngọk Réo, Đăk Pxi, Đăk Long chưa đạt.

Nhờ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, cơ cấu kinh tế nông thôn ở huyện Đăk Hà chuyển dịch theo hướng tích cực, qua đó góp phần đem lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nông nghiệp và nông dân, nâng cao đời sống và thu nhập của người dân sống ở khu vực nông thôn, thu nhập bình quân đầu người tăng qua các năm. Đến nay, huyện Đăk Hà có 7/10 xã đạt về tiêu chí thu nhập; 9/10 xã đạt về tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn.

Duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục TH-THCS đối với 10/10 xã; công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên  môn nghiệp vụ đội ngũ quản lý giáo dục, giáo viên luôn được quan tâm; có 10/10 xã đạt tiêu chí về giáo dục và đào tạo.

Thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ an toàn vệ sinh thực phẩm; có 9/10 xã đạt chuẩn tiêu chí số 15 về y tế. Các giá trị văn hóa của dân tộc tiếp tục được bảo tồn, gìn giữ và phát huy; các hoạt động TDTT triển khai tích cực; có 10/10 xã đạt tiêu chí số 16 về văn hóa.


Cánh đồng sản xuất thương hiệu lúa thơm Hải Ngọc ở xã Đăk La. Ảnh: Q.Đ

 

Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm; ý thức quản lý, sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh, thu gom và xử lý chất thải, nước thải được nâng cao. Đến nay có 9/10 xã đạt chuẩn tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm.

Hiện nay, các xã trên địa bàn huyện có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định; đội ngũ cán bộ xã được nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tình hình an ninh xã hội của địa phương luôn được giữ vững và ổn định; 10/10 xã đạt chuẩn tiêu chí số 18. Quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện luôn được giữ vững; tình hình trật tự an toàn xã hội ổn định; có 10/10 xã đạt chuẩn.

Tính đến cuối năm 2022, toàn huyện Đăk Hà có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Hà Mòn, Đăk Mar, Đăk La, Đăk Ngọk, Đăk Hring); có 2 xã Ngọk Wang và Đăk Ui đạt 19/19 tiêu chí, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận. Có 3 xã đạt chuẩn từ 13-14 tiêu chí là Ngọk Réo, Đăk Pxi, Đăk Long. Đến nay, tổng số tiêu chí đã đạt của các xã trên địa bàn huyện là 172 tiêu chí, bình quân 17,2 tiêu chí/xã.

Xã Hà Mòn và xã Đăk Mar được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã Đăk Ngọk đạt 15/19 tiêu chí; xã Đăk Hring đạt 11/19 tiêu chí; xã Đăk La đạt 9/19 tiêu chí. Đáng chú ý, xã Hà Mòn và xã Đăk Mar đạt 2/3 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025.

Quang Định


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/dak-ha-no-luc-xay-dung-nong-thon-moi-27977.html