Đăk Hà nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo

44

baokontum.com.vn

11/04/2022 13:01

Thời gian qua, huyện Đăk Hà chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác giảm nghèo, giúp đội ngũ cộng tác viên, điều tra viên về giảm nghèo nâng cao năng lực, trách nhiệm, sự tận tâm trong công việc; từ đó góp phần triển khai hiệu quả các chương trình giảm nghèo trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Hoài Vũ – Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Đăk Hà cho biết: Đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên, cán bộ làm công tác giảm nghèo toàn huyện Đăk Hà có gần 110 người với 1 cán bộ cấp huyện, 22 cán bộ cấp xã, 84 cán bộ cấp thôn. Những năm qua, huyện Đăk Hà tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ và tận tâm trong công việc. Nội dung đào tạo, tập huấn tập trung vào các chủ chương, chính sách quy định mới về lĩnh vực giảm nghèo, các kỹ năng giúp nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm tra, rà soát, giám sát các chương trình, dự án giảm nghèo về y tế, giáo dục, bảo hiểm…


Cán bộ, cộng tác viên làm công tác giảm nghèo cấp cơ sở thường xuyên đối thoại, tuyên truyền cho bà con về các chính sách giảm nghèo. Ảnh: HT

 

Theo số liệu thống kê, từ năm 2016-2020 huyện Đăk Hà tổ chức 5 lớp tập huấn với 866 lượt người tham dự, nội dung tập trung vào việc tuyên truyền, đối thoại chính sách về giảm nghèo, phổ biến các kinh nghiệm, gương điển hình và cung cấp các thông tin thiết yếu liên quan đến công tác giảm nghèo. Riêng tại 3 xã Đăk Pxi, Đăk Ui, Ngọc Réo lực lượng làm công tác giảm nghèo tiến hành tổ chức tuyên truyền 4 chuyên đề về giảm nghèo cho 300 người DTTS, người nghèo và 43 người đại diện ban quản lý thôn tham dự.

Năm 2021, đứng trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng để tăng cường kỹ năng công tác cho cán bộ làm công tác giảm nghèo, huyện Đăk Hà đã “linh hoạt thích ứng” bằng cách tổ chức tập huấn trực tuyến theo chương trình của bộ, tỉnh với gần 300 lượt cán bộ xã, phường thị trấn tham dự. Các cán bộ được tập huấn  có nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, tập huấn lại cho thành viên ban rà soát hộ nghèo cấp xã, cộng tác viên giảm nghèo và điều tra viên của 84 thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Với những hoạt động tích cực, hiệu quả, đội ngũ làm công tác giảm nghèo của huyện Đăk Hà đã đóng góp quan trọng vào việc thực hiện tốt các tiêu chí về giảm nghèo, công tác điều tra rà soát hộ nghèo trên địa bàn huyện cơ bản đạt các mục tiêu đề ra.

Theo kết quả rà soát năm 2021, toàn huyện Đăk Hà có 2.692 hộ nghèo, chiếm 14,87% dân số toàn huyện, trong đó hộ nghèo DTTS là 2.545 hộ, chiếm tỷ lệ 94,54% tổng số hộ nghèo. Các đối tượng chính sách, hộ nghèo được tiếp cận nhanh chóng nguồn vốn ưu đãi, các chính sách an sinh xã hội đầy đủ, sinh viên, học sinh nghèo được hỗ trợ chi phí học tập, giảm học phí đảm bảo theo quy định đề ra.


Chị Biện Thị Thủy Nguyên (trái) thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các hộ nghèo để có hướng hỗ trợ phù hợp. Ảnh: HT

 

Thôn Kon Trang Long Loi (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà) là một trong những thôn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao với 100 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo. Là một trong những cán bộ LĐ-TB&XH của thị trấn Đăk Hà (huyện Đăk Hà) mới được phân công theo dõi về công tác giảm nghèo trên địa bàn thôn, chị Biện Thị Thủy Nguyên cho biết: “Mỗi đợt tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, tôi và các cộng tác viên giảm nghèo của địa phương đều được thị trấn tổ chức tập huấn về chuyên môn. Bên cạnh đó, chúng tôi còn nghiên cứu thêm các văn bản, tài liệu, hướng dẫn về công tác giảm nghèo khác để nắm vững kiến thức, kết hợp với kinh nghiệm làm việc thực tiễn để hoàn thành nhiệm vụ”.

Chị Trần Thị Mai- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Đăk Hà cho biết: “Được phân công làm cộng tác viên giảm nghèo vào năm 2017, tôi luôn chú trọng công tác phối hợp với cán bộ, điều tra viên làm công tác giảm nghèo trong việc đề xuất các ý kiến, giải pháp sáng tạo trong thực hiện chương trình, dự án giảm nghèo trên địa bàn như hỗ trợ cây, con giống, vườn rau sạch gia đình, các mô hình giảm nghèo trong Chương trình MTQG; các chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn, vay vốn tín dụng ưu đãi… Bên cạnh đó, chúng tôi còn phối hợp trong việc kiểm tra, giám sát, tuyên truyền hộ nghèo sử dụng hiệu quả nguồn lực được hỗ trợ. Hiện nay, rà soát chuẩn nghèo theo tiêu chí mới giai đoạn 2022-2025, thị trấn Đăk Hà chỉ còn 165 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,99%.

“Thời gian tới, trong điều kiện dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát, Phòng LĐ-TB&XH huyện Đăk Hà sẽ có duy trì lớp tập huấn về giảm nghèo trực tiếp để nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Đăk Hà nhằm đảm bảo hiệu quả, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học, nội dung tập trung vào công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình. Bên cạnh đó, chú trọng tuyên truyền, khuyến khích đội ngũ cán bộ ở các xã, phường, thị trấn tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kinh nghiệm để thực hiện tốt các chương trình, dự án giảm nghèo sắp tới”- ông Nguyễn Hoài Vũ khẳng định.

Hoàng Thanh


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/dak-ha-nang-cao-nang-luc-can-bo-lam-cong-tac-giam-ngheo-23311.html