Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Kon Tum lần thứ XII (nhiệm kỳ 2019-2024)

0
55


25/05/2019 13:28


Trong 2 ngày (23-24/5), Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Kon Tum tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2019-2024). Tham dự Đại hội có 182 đại biểu chính thức.
Loading...

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: MP

Nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Kon Tum đã phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. MTTQ Việt Nam thành phố còn lồng ghép các chương trình giảm nghèo theo mô hình, dự án của chính quyền với các chương trình của Mặt trận và các tổ chức thành viên nhằm giúp hộ nghèo có điều kiện tiếp cận các chính sách giảm nghèo bền vững.

Trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Kon Tum đã xây dựng, sửa chữa 120 nhà đại đoàn kết với kinh phí gần 4 tỷ đồng cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở; tích cực kêu gọi hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách nhân các dịp lễ, tết, thiên tai, hoạn nạn; duy trì và nhân rộng các mô hình khu dân cư kiểu mẫu, khu dân cư phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông… Ngoài ra, Mặt trận thành phố còn tích cực phối hợp tổ chức giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh…

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh; đồng thời đề ra mục tiêu, nội dung, giải pháp cụ thể hóa các chương trình hành động của MTTQ thành phố Kon Tum nhiệm kỳ 2019-2024….

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, Đại hội đã hiệp thương cử 61 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Kon Tum, nhiệm kỳ 2019 – 2024; ông Hà Đường được Đại hội tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Kon Tum nhiệm kỳ 2019-2024.

Minh Phượng

 

 

 

 

Đi tới nguồn bài viết

Loading...