Đại hội đại biểu Hội Cựu giáo chức tỉnh lần thứ IV

11

baokontum.com.vn

17/09/2022 04:53

Chiều 16/9, Hội Cựu giáo chức tỉnh Kon Tum tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự Đại hội có đại diện Hội Cựu giáo chức Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và các hội viên.


Quang cảnh Đại hội. Ảnh: VT

 

Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, các cán bộ, hội viên Hội Cựu giáo chức tỉnh đã đoàn kết, chung tay xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, ổn định và có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo của tỉnh. Hội luôn làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên. Bên cạnh đó, Hội còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực phòng chống dịch Covid-19; nhiều Hội Cựu giáo chức cơ sở có những hoạt động tích cực, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, toàn tỉnh có 1 tỉnh hội và 6 tổ chức Hội cấp huyện, thành phố, với 1109 hội viên.

Trong nhiệm kỳ tới, với phương châm hoạt động của Hội là: “Đoàn kết – Tình thương – Trí tuệ – Trách nhiệm” Hội Cựu giáo chức tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong các nhiệm kỳ qua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho hội viên; tạo điều kiện để cựu giáo chức đóng góp có chất lượng và hiệu quả vào sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo tỉnh nhà…

175923Ra%20m%E1%BA%AFt%20Ban%20Ch%E1%BA%A5p%20h%C3%A0nh%20H%E1%BB%99i%20C%E1%BB%B1u%20gi%C3%A1o%20ch%E1%BB%A9c%20t%E1%BB%89nh%20kho%C3%A1%20IV,%20nhi%E1%BB%87m%20k%E1%BB%B3%202021%20 %202026.
Ra mắt Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ảnh: VT

 

Đại hội bầu 12 uỷ viên Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ông Nguyễn Trọng Nhiệm tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh.

Nhân dịp này, Hội Cựu giáo Việt Nam, UBND tỉnh đã trao Bằng khen cho 4 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Văn Tùng


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/dai-hoi-dai-bieu-hoi-cuu-giao-chuc-tinh-lan-thu-iv-26325.html