Công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp vượt tiến độ

66

Dự kiến toàn tỉnh sẽ có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV để chọn ra 6 ĐBQH và 13 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh để bầu ra 51 đại biểu HĐND tỉnh đủ sức, đủ tài phục vụ nhân dân trong nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới.

Trao đổi với phóng viên Báo Kon Tum, ông Hoàng Ngọc Trường – Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên (Sở Nội vụ), Tổ trưởng Tổ giúp việc cho Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh cho biết: Với chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ vào các nội dung quy định trong Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND tỉnh, ngay từ tháng 11/2020, lãnh đạo Sở Nội vụ đã phân công các bộ phận chuyên môn nghiên cứu những điểm mới so với nhiệm kỳ 2016-2021 để chủ động tham mưu đúng tiến độ và thời gian quy định.

Cụ thể, từ tháng 11/2020 đến nay, Tổ giúp việc cho UBBC tỉnh đã tiến hành rà soát các nội dung quy định trong Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND tỉnh, ghi rõ thời gian theo luật định và thời gian dự kiến tham mưu thực hiện ở địa phương để tránh bị động; đồng thời, chuẩn bị trước một bước công tác xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu cử, dự kiến cơ cấu nhân sự và phân công các thành viên trong các tổ chức phụ trách bầu cử. Bên cạnh đó, UBBC tỉnh đã mời trên 40 đại biểu là lãnh đạo tỉnh và các cơ quan liên quan của tỉnh tham dự 2 hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bầu cử ĐBQH và HĐND do Bộ Nội vụ tổ chức.

Công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp vượt tiến độ
Tổ giúp việc cho UBBC tỉnh chuẩn bị hồ sơ bầu cử ĐBQH và HĐND tỉnh. Ảnh: TVP

Tổ giúp việc cho UBBC tỉnh đã tổ chức họp để triển khai và phân công công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đến 13 thành viên của Tổ. Đặc biệt, UBBC tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử theo quy định tại Điều 39 của Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND tỉnh, so với các quy định của Luật này thì công tác hiệp thương đã vượt tiến độ trước 12 ngày.

Hiện nay, UBBC tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ con dấu các loại và in ấn gần 500 bộ hồ sơ ứng cử ĐBQH, HĐND tỉnh. Đồng thời, đã có dự kiến về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Theo đó, đối với bầu cử ĐBQH tỉnh, toàn tỉnh dự kiến sẽ tổ chức 2 đơn vị bầu cử để bầu 6 ĐBQH. Trong đó, đơn vị bầu cử số 1 (bầu 3 ĐBQH) gồm các huyện Kon Plông, Kon Rẫy, Sa Thầy, Ia H’Drai và thành phố Kon Tum; đơn vị bầu cử số 2 (bầu 3 ĐBQH) gồm các huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi, Đăk Glei.

Đối với bầu cử HĐND tỉnh, toàn tỉnh dự kiến sẽ bầu 51 đại biểu tại 13 đơn vị bầu cử; trong đó, thành phố Kon Tum có 3 đơn vị bầu cử, huyện Đăk Hà có 2 đơn vị bầu cử, các huyện còn lại có 1 đơn vị bầu cử/huyện.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị trước một bước các nội dung liên quan đến công tác bầu cử, đến nay, UBBC tỉnh đã hoàn thành tốt và vượt tiến độ các nội dung theo luật định. Trong đó, nổi bật là việc UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1210/QĐ-UBND, ngày 8/12/2020 thành lập UBBC tỉnh, vượt tiến độ trước 2 tháng so với quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND tỉnh. Tiếp đến, ngày 7/1/2021, UBBC tỉnh ban hành Kế hoạch số 55-UBBC để triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn tỉnh; đến ngày 19/2/2021, UBBC tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 604/KH-UBBC về kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn tỉnh.

“Những văn bản có tính pháp lý nói trên, cùng với sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Tổ giúp việc cho UBBC tỉnh đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho việc triển khai các bước tiếp theo để tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND tỉnh vào ngày 23/5 thành công tốt đẹp”- ông Hoàng Ngọc Trường khẳng định.

Trần Văn Phúc


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/cong-tac-chuan-bi-bau-cu-dbqh-va-hdnd-cac-cap-vuot-tien-do-18034.html