Cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

0
40


28/07/2019 13:15


Không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Kon Tum đã triển khai hiệu quả các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng vũ trang thành phố…

Để thực hiện Cuộc vận động, cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị hàng tháng, quý, năm đưa việc quán triệt, thực hiện Cuộc vận động vào kế hoạch công tác của mình và nội dung sinh hoạt chính trị thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố nhằm phát huy trách nhiệm, kịp thời chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, động viên mọi tổ chức, cá nhân đề cao tính tích cực, chủ động thực hiện Cuộc vận động bằng những hành động cụ thể.

Qua đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã xây dựng cho đại đa số cán bộ, đảng viên và quần chúng có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh; không có suy thoái về tư tưởng chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Loading...

Nhận thức rõ xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ, chiến sĩ có vai trò quan trọng trong xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị, trong những năm qua cấp ủy, chỉ huy, đội ngũ cán bộ các cấp trong toàn lực lượng vũ trang thành phố đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng và an ninh; nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch…; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giữa giáo dục chung và giáo dục riêng, coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật kết hợp với tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nét nổi bật trong công tác giáo dục chính trị đó là Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã tập trung đột phá nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, trọng tâm là giáo dục thường xuyên, thông qua các hoạt động như “Tổ tư vấn tâm lý – pháp lý quân nhân”, mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy, kể truyện về Bác Hồ.

Từ những cách làm sáng tạo trong công tác giáo dục, tuyên truyền đã tác động đến tư tưởng, tình cảm, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ. Kết quả kiểm tra chính trị hàng năm đạt khá, giỏi; tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, quần chúng trong lực lượng vũ trang thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, tinh thần trách nhiệm cao; không có suy thoái về tư tưởng chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; luôn giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Trước các nhiệm vụ yêu cầu cao như diễn tập khu vực phòng thủ, bắn đạn thật, làm công tác dân vận, tham gia khắc phục hậu quả bão lụt… 100% cán bộ, chiến sĩ yên tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Lực lượng tự vệ thành phố Kon Tum tham gia huấn luyện. Ảnh: ĐN

 

Thượng tá Nguyễn Hoàng Nam – Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Kon Tum chia sẻ: Trong suốt giai đoạn từ 2014-2019, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố còn tập trung xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; tự giác chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của quân đội, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Để góp phần xây dựng tình yêu thương đồng chí đồng đội, những năm qua, lực lượng vũ trang thành phố đã tổ chức thực hiện nhiều việc làm có ý nghĩa như quyên góp “Hũ gạo vì người nghèo”, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; xây tặng nhà “đồng đội dân quân”, tặng học bổng “học sinh nghèo vượt khó”, tặng đồ dùng học tập… Ngoài ra, hàng năm, nhân dịp lễ, tết, lực lượng vũ trang thành phố đều tổ chức các hoạt động chúc tết, thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng…

Từ những việc làm trên, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên có chuyển biến rõ rệt về đạo đức, lối sống, khắc phục có hiệu quả những biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, quan liêu; dân chủ được mở rộng, kỷ luật được tăng cường, đoàn kết cán – binh gắn bó chặt chẽ, trách nhiệm xây dựng đơn vị được nâng lên rõ rệt; phẩm chất đạo đức cách mạng, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” được giữ vững và phát huy, góp phần xây dựng các tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đức Nhuận

 

Đi tới nguồn bài viết

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Loading...