Chùm ảnh: Quốc bảo sâm Ngọc Linh dưới tán rừng

7

baokontum.com.vn

29/11/2023 13:15

Là loại sâm tốt nhất và đắt nhất thế giới, chứa tất cả các loại Saponin có trong các loại sâm, tên tuổi của sâm Ngọc Linh đã vươn ra lãnh thổ Việt Nam. Tại Kon Tum, sâm Ngọc Linh trồng dưới tán rừng nguyên sinh trên địa bàn của 9 xã thuộc hai huyện Tu Mơ Rông và Đăk Glei với diện tích gần 1.000ha.

162242V%C6%B0%E1%BB%9Dn%20s%C3%A2m%20d%C6%B0%E1%BB%9Bi%20t%C3%A1n%20r%E1%BB%ABng%20c%E1%BB%A7a%20Cty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20S%C3%A2m%20Ng%E1%BB%8Dc%20Linh%20Kon%20Tum

Vườn sâm dưới tán rừng của Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum

 

162313V%C6%B0%E1%BB%9Dn%20%C6%B0%C6%A1m%20gi%E1%BB%91ng%20s%C3%A2m%20Ng%E1%BB%8Dc%20Linh%20c%E1%BB%A7a%20Cty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20S%C3%A2m%20Ng%E1%BB%8Dc%20Linh%20Kon%20Tum

Vườn ươm giống của Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum

 

162348C%C3%B4ng%20nh%C3%A2n%20Cty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20S%C3%A2m%20Ng%E1%BB%8Dc%20Linh%20Kon%20Tum%20ch%C4%83m%20s%C3%B3c%20v%C6%B0%E1%BB%9Dn%20c%C3%A2y

Công nhân Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum chăm sóc vườn cây

 

162411C%E1%BB%A7%20s%C3%A2m%20t%C6%B0%C6%A1i%20Ng%E1%BB%8Dc%20Linh%2010%20n%C4%83m%20tu%E1%BB%95i%20t%E1%BA%A1i%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20S%C3%A2m%20Ng%E1%BB%8Dc%20Linh%20Kon%20Tum

Củ sâm tươi Ngọc Linh 10 năm tuổi

 

162434C%C3%B4ng%20%C4%91o%E1%BA%A1n%20d%C3%A1n%20tem%20r%C6%B0%E1%BB%A3u%20s%C3%A2m%20Ng%E1%BB%8Dc%20Linh%20thu%E1%BB%99c%20Cty%20TNHH%20D%C6%B0%E1%BB%A3c%20Th%C3%A1i%20H%C3%B2a%20Kon%20Tum

Công đoạn dán tem rượu sâm Ngọc Linh thuộc Công ty TNHH Dược Thái Hòa Kon Tum

 

162459S%E1%BA%A3n%20ph%E1%BA%A9m%20tr%C3%A0%20v%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20u%E1%BB%91ng%20s%C3%A2m%20Ng%E1%BB%8Dc%20Linh%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20S%C3%A2m%20Ng%E1%BB%8Dc%20Linh%20Kon%20Tum

Sản phẩm trà và nước uống sâm Ngọc Linh của Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum

 

Đình Chiểu


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/ghi-chep-phong-su/chum-anh-quoc-bao-sam-ngoc-linh-duoi-tan-rung-35091.html