Chùm ảnh: Người Ba Na tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

13

baokontum.com.vn

20/11/2023 05:50

Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất (18/11/1930 – 18/11/2023), người Ba Na tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là dịp phát huy quyền làm chủ, sự gắn bó, chia sẻ của người dân trong cộng đồng; khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân; tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân.

16311801.Gia%20%C4%91%C3%ACnh%20ch%E1%BB%8B%20Y%20Blek%20 %20tr%C6%B0%E1%BB%9Fng%20th%C3%B4n%20Kon%20R%E1%BB%9D%20B%C3%A0ng%201%20g%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%ABu%20treo%20c%E1%BB%9D%20T%E1%BB%95%20qu%E1%BB%91c%20tr%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%20h%E1%BB%99i

Gia đình chị Y Blek – Trưởng thôn Kon Rờ Bàng 1, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum gương mẫu treo cờ Tổ quốc trước Ngày hội.

 

16314503.%20%C4%90%C3%A0n%20%C3%B4ng%20ph%E1%BB%A5%20tr%C3%A1ch%20trang%20tr%C3%AD,%20treo%20b%C4%83ng%20r%C3%B4n%20kh%E1%BA%A9u%20hi%E1%BB%87u%20

Đàn ông phụ trách trang trí, treo băng rôn khẩu hiệu.

 

16320502.%20Ra%20qu%C3%A2n%20t%E1%BB%95ng%20v%E1%BB%87%20sinh%20cho%20ng%C3%A0y%20h%E1%BB%99i%20l%E1%BB%9Bn

Ra quân tổng vệ sinh cho ngày hội lớn

 

16323704.Gi%C3%A0%20l%C3%A0ng%20%C4%91%C3%A1nh%20m%E1%BB%99t%20h%E1%BB%93i%20k%E1%BA%BBng%20t%E1%BA%ADp%20h%E1%BB%A3p%20d%C3%A2n%20l%C3%A0ng%20v%E1%BB%81%20nh%C3%A0%20r%C3%B4ng

Già làng đánh một hồi kẻng tập hợp dân làng về nhà rông.

 

16330605.%20Ti%E1%BA%BFng%20C%E1%BB%93ng%20ti%E1%BA%BFng%20chi%C3%AAng%20n%E1%BB%95i%20l%C3%AAn%20m%E1%BB%9F%20%C4%91%E1%BA%A7u%20ch%C3%A0o%20m%E1%BB%ABng%20ng%C3%A0y%20h%E1%BB%99i%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%91o%C3%A0n%20k%E1%BA%BFt

Tiếng cồng tiếng chiêng nổi lên mở đầu chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết.

 

16334807.Nh%E1%BB%AFng%20thi%E1%BA%BFu%20n%E1%BB%AF%20Ba%20Na%20duy%C3%AAn%20d%C3%A1ng%20trong%20Ng%C3%A0y%20h%E1%BB%99i

Những thiếu nữ Ba Na duyên dáng trong Ngày hội.

 

16365408

Cán bộ và nhân dân cùng hát bài ca kết đoàn.

 

Nhờ tích cực gương mẫu, Già làng A Chul được chính quyền địa phương tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới.

 

16381210.Nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20th%C3%B4n%20Kon%20J%C6%A1Dreh%20Pl%C3%A2ng%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%20ng%C3%A0y%20h%E1%BB%99i%20t%E1%BA%A1i%20nh%C3%A0%20r%C3%B4ng%20v%C4%83n%20h%C3%B3a

Nhân dân thôn Kon JơDreh Plâng tổ chức ngày hội tại nhà rông văn hóa.

 

Quang Vinh


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/ghi-chep-phong-su/chum-anh-nguoi-ba-na-to-chuc-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-33919.html