Chùm ảnh: Huyền ảo mây Măng Đen

26

baokontum.com.vn

14/10/2023 18:06

Nằm ở độ cao trên 1.200m so với mực nước biển, Măng Đen (Kon Plông) được ví như Đà Lạt thứ hai trên cao nguyên bởi khí hậu trong lành, mát mẻ, cảnh vật hoang sơ, thơ mộng. Măng Đen còn hấp dẫn du khách khám phá, trải nghiệm biển mây huyền ảo vào mỗi buổi bình minh tuyệt đẹp.

1802491.%20%C4%90%E1%BB%89nh%20%C4%91%E1%BB%93i%20%C4%90%E1%BB%A9c%20M%E1%BA%B9%20l%C3%A0%20n%C6%A1i%20du%20kh%C3%A1ch%20th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20lui%20t%E1%BB%9Bi%20m%E1%BB%97i%20s%C3%A1ng%20%C4%91%E1%BB%83%20%C4%91%C3%B3n%20ng%E1%BA%AFm%20c%E1%BA%A3nh%20b%C3%ACnh%20minh%20lung%20linh%20huy%E1%BB%81n%20%E1%BA%A3o

Đứng trên đỉnh đồi, du khách có thể ngắm mây huyền ảo mỗi buổi sáng

 

1803212.%20M%C3%A2y%20c%C3%B3%20l%C3%BAc%20nh%C6%B0%20nh%E1%BB%AFng%20d%C3%B2ng%20su%E1%BB%91i%20m%C3%A1t%20l%E1%BB%AFng%20l%E1%BB%9D%20tr%C3%B4i

Mây như dòng suối mát lững lờ trôi

 

1803553.%20V%E1%BA%A3o%20kho%E1%BA%A3ng%20ti%E1%BA%BFt%20tr%E1%BB%9Di%20m%C3%B9a%20thu%20c%E1%BA%A3nh%20s%E1%BA%AFc%20n%C6%A1i%20%C4%91%C3%A2y%20c%C3%B3%20th%E1%BB%83%20coi%20l%C3%A0%20%C4%91%E1%BA%B9p%20nh%E1%BA%A5t

 

1804103.%20Nh%C3%ACn%20t%E1%BB%AB%20tr%C3%AAn%20cao%20s%E1%BA%BD%20quan%20s%C3%A1t%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20bi%E1%BB%83n%20m%C3%A2y%20b%E1%BB%93ng%20b%E1%BB%81nh%20m%E1%BB%97i%20s%C3%A1ng,%20khung%20c%E1%BA%A3nh%20tuy%E1%BB%87t%20%C4%91%E1%BA%B9p%20tr%C3%B9ng%20tr%C3%B9ng%20%C4%91i%E1%BB%87p%20%C4%91i%E1%BB%87p%20n%C3%BAi%20v%C3%A0%20m%C3%A2y%20ho%C3%A0%20quy%E1%BB%87n

Thị trấn Măng Đen dưới làn mây trắng

 

Cung đường nên thơ giữa rừng thông vương mây trời

 

1805145.%20Thi%E1%BA%BFu%20n%E1%BB%AF%20m%E1%BA%A3i%20m%C3%AA%20check in%20trong%20%C3%A1nh%20b%C3%ACnh%20minh

Du khách check-in trong ánh bình minh

 

1805376..%20Du%20kh%C3%A1ch%20mu%E1%BB%91n%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20ng%E1%BA%AFm%20nh%C3%ACn%20m%C3%A2y%20b%E1%BB%93ng%20b%E1%BB%81nh%20th%C3%AC%20ph%E1%BA%A3i%20d%E1%BA%ADy%20t%E1%BB%AB%20s%E1%BB%9Bm,%20ho%E1%BA%B7c%20c%E1%BA%AFm%20tr%E1%BA%A1i%20t%E1%BA%A1i%20n%C6%A1i%20%C4%91%E1%BB%93i%20cao%20%C4%91%E1%BB%83%20t%E1%BA%ADn%20h%C6%B0%E1%BB%9Fng%20kh%C3%B4ng%20kh%C3%AD%20m%C3%A1t%20l%C3%A0nh

Ngắm nhìn mây bồng bềnh huyền ảo luôn là trải nghiệm khó quên khi đến với Măng Đen

A Ving


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/ghi-chep-phong-su/chum-anh-huyen-ao-may-mang-den-33228.html