Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với lãnh đạo Sở Tư pháp

0
170

 Quang cảnh buổi làm việc


Loading...

Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 6 tháng đầu năm, bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã tích cực triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác tư pháp của tỉnh, cụ thể: Tập trung triển khai có chất lượng, hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật; đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở; kịp thời tham mưu chỉ đạo thực hiện việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018…; tổ chức thẩm định 37 dự thảo văn bản QPPL, trình công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2017, tham mưu xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh và trình Thường trực HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết về danh mục Nghị quyết quy định chi tiết thi hành, quy định biện pháp, chính sách thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3…; tiếp nhận 559 hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, lập phiếu và cấp mới 540 trường hợp, đã lập hồ sơ lý lịch tư pháp 256 hồ sơ/tổng số 3414 hồ sơ, cung cấp thông tin LLTP cho Trung tâm LLTPQG và các địa phương 887 thông tin… các mặt công tác về quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp… được quan tâm chú trọng thực hiện.

Lãnh đạo Sở Tư pháp kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý một số nội dung nhằm tháo gỡ khó khăn cho đơn vị về biên chế, kinh phí hoạt động; đề nghị chỉ đạo thành lập Phòng Tư pháp huyện Ia H’Drai để đảm bảo công tác tư pháp trên địa bàn huyện được thực hiện theo đúng quy định pháp luật…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các cơ quan liên quan đã giải thích làm rõ đối với các kiến nghị của Sở Tư pháp; theo đó, những khó khăn của đơn vị cũng là khó khăn chung của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh; đề nghị đơn vị tiếp tục rà soát, cân đối các nguồn kinh phí được giao để hoàn thành tốt nhiệm vụ; các cơ quan liên quan sẽ phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương xử lý đối với các nhiệm vụ phát sinh, tháo gỡ những khó khăn cấp bách theo quy định.Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc


Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của Sở Tư pháp đã khắc phục khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, Sở Tư pháp cần tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác tư pháp, pháp chế; lưu ý tập trung triển khai một số nhiệm vụ, như: Tích cực, chủ động hơn trong hoạt động tự kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở các quy định của pháp luật, tham mưu chuẩn hóa việc xây dựng, ban hành văn bản QPPL của các cấp; tăng cường công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp địa phương; nghiên cứu, đổi mới hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật…

Đối với các kiến nghị của đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh giao các ngành liên quan tiếp tục phối hợp cùng Sở Tư pháp xem xét, tham mưu UBND tỉnh xử lý phù hợp, đúng quy định./.

Lê Hằng

Đi đến nguồn bài viết

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Loading...