Cho phép hoạt động trở lại tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đến huyện Ia H’Drai

87

Trên cơ sở thống nhất ý kiến giữa Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum và Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai, ngày 24/2, Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đã có văn bản số 274/SGTVT-QLPT&NL thông báo cho phép hoạt động trở lại tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt từ huyện Ia H’Drai (tỉnh Kon Tum) đi thành phố PleiKu (tỉnh Gia Lai) và ngược lại kể từ ngày 24/2/2021.

Sở Giao thông vận tải Kon Tum cũng yêu cầu Công ty TNHH vận tải Anh Thạch (đơn vị khai thác tuyến) phải thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 theo đúng các nội dung chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, UBND tỉnh, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế… bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch, tuyệt đối không được phép chủ quan, lơ là, mất cảnh giác…

Văn Phương


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/cho-phep-hoat-dong-tro-lai-tuyen-van-tai-hanh-khach-cong-cong-bang-xe-buyt-den-huyen-ia-h-drai-17966.html