Cho phép hoạt động trở lại đối với vận tải hành khách liên tỉnh đến tỉnh Hải Dương

215

14/06/2021 10:38

Đó là nội dung thông báo của Sở Giao thông Vận tải Kon Tum gửi đến các bến xe và đơn vị vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nhận được thông báo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương về việc hoạt động giao thông vận tải trong trạng thái mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Sở Giao thông Vận tải cho phép hoạt động trở lại vận tải hành khách liên tỉnh (xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch) đi và đến tỉnh Hải Dương.

Tuy nhiên, Sở Giao thông Vận tải cũng yêu cầu trong quá trình hoạt động trở lại vận tải hành khách đến tỉnh Hải Dương, các đơn vị vận tải phải tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Tỉnh ủy, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế, UBND tỉnh, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và của Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế… và bảo đảm an toàn phòng chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác… để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan vào địa bàn.

Phúc Nguyên


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/cho-phep-hoat-dong-tro-lai-doi-voi-van-tai-hanh-khach-lien-tinh-den-tinh-hai-duong-19187.html