Chia sẻ kinh nghiệm giáo dục phòng tránh nguy cơ bom mìn, vật nổ

47

baokontum.com.vn

15/12/2022 18:21

Ngày 15/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy (NPA) tổ chức chia sẻ kinh nghiệm triển khai hoạt động giáo dục phòng tránh nguy cơ bom mìn, vật nổ cho cán bộ các huyện, thành phố Kon Tum.


Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: MP

 

Xác định Kon Tum là địa bàn trọng điểm trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, nơi đây được ví như xương sống của đường mòn Hồ Chí Minh, hàng trăm tấn bom mìn, vật nổ đã dội xuống, còn sót lại gây ra hậu quả ô nhiễm bom mìn, vật nổ nặng nề. Theo số liệu báo cáo Dự án điều tra, lập bản đồ ô nhiễm bom mìn toàn quốc, Kon Tum là một trong 19 tỉnh, thành trong cả nước có 100% xã, phường, thị trấn bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ trên diện tích gần 468.000 ha, có tỷ lệ nạn nhân bom mìn, vật nổ cao thứ hai cả nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu được giới thiệu, chia sẻ kinh nghiệm các phương thức triển khai hoạt động giáo dục phòng tránh nguy cơ bom mìn vật nổ; điều phối trong nhiệm vụ tại chỗ đối với hoạt động xử lý vật liệu nổ lưu động; phương thức phối hợp với chính quyền địa phương trong hoạt động xử lý dữ liệu hành động bom mìn; xây dựng mạng lưới đối tác.

Qua đó, trang bị cho cán bộ các cơ sở kiến thức, kỹ năng tuyên truyền nhằm giảm thiểu nguy cơ dẫn đến tai nạn bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Minh Phượng


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/chia-se-kinh-nghiem-giao-duc-phong-tranh-nguy-co-bom-min-vat-no-27488.html